IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2024-02-06 14:30

Na co stawia HP?

Sztuczna inteligencja oraz rozwiązania hybrydowe – to kluczowe hasła w strategii rozwoju HP Inc. na nadchodzące lata. Obejmuje ona obszar komputerów osobistych (także gamingowych) wraz z peryferiami oraz narzędzia i usługi dające użytkownikom większą elastyczność.

ai hp inc. praca hybrydowa sztuczna inteligencja
Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2022-06-17 10:15

Przetwarzanie dokumentów: dobry czas na biznes

Zyskujący coraz bardziej na znaczeniu hybrydowy model pracy spowodował, że przedsiębiorstwa muszą myśleć o stworzeniu jednolitego, cyfrowego środowiska wykonywania służbowych obowiązków. Jego podstawą powinien być efektywny i bezpieczny system komunikacji oraz wymiany informacji, bazujący na elektronicznym obiegu dokumentów.

cyfrowa rewolucja cyfryzacja drukowanie obieg dokumentów Penta praca hybrydowa radosław nowak skanowanie