Autor: Tomasz Bitner | Dodano: 2020-09-04 09:10

Próg zwalniający

Rok 2019 można uznać w polskim sektorze ICT za bardzo udany, ale tylko w porównaniu z rokiem 2020, który – ze względu na spowolnienie gospodarcze po pandemii COVID-19 – zapowiada się słabo. Jest podobnie jak na drodze, kiedy czujemy, że właśnie najechaliśmy na próg zwalniający, i na razie nie wiemy, czy przed nami będą kolejne, czy już tylko równa jezdnia.

ab abc data action also computerworld top200 cyfryzacja huawei tech data
Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2019-09-25 08:05

Cyfrowa nauka wymaga własnej infrastruktury

„Wiele nowych metod cyfrowych wymaga użycia dużych, specjalistycznych systemów obliczeniowych. Pracujemy obecnie, bazując na istniejącej infrastrukturze uczelnianej, ale docelowo zadania związane z badaniami i studiami cyfrowymi zostaną przeniesione do osobnego centrum na terenie przyszłego Kampusu Technologii Cyfrowych. Ta nowa infrastruktura będzie służyć projektom badawczo--rozwojowym” – mówi prof. Marek Niezgódka, dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

CNT cyfryzacja marek niezgódka UKSW
Autor: Krzysztof Jakubik | Dodano: 2019-03-13 08:15

Edukacja: dziejowa misja integratorów

„Osoby z młodego pokolenia są konsumentami usług publicznych i wyborcami, dla których cyfryzacja nie jest modą. Dla nich to oczywistość, naturalne środowisko” – mówi Krzysztof Głuc, dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.

cyfryzacja krzysztof głuc
Autor: Tomasz Gołębiowski | Dodano: 2019-02-21 10:29

Co poszło nie tak?

Zaostrzony kij wymyślono po to, żeby było łatwiej zabijać. Koło wynaleziono, aby się łatwiej przemieszczać. Telefon wynaleziono, aby można się było łatwiej porozumiewać, bez lizania znaczka pocztowego. Od zarania dziejów wynalazki umożliwiają człowiekowi przekraczanie kolejnych barier w rozwoju ludzkości, utrwalają dominującą pozycję naszego gatunku na niebieskiej planecie, a jednocześnie ułatwiają nam życie. Niestety, nie wszystkie wynalazki. I nie mam tu na myśli broni atomowej, bo nawet ona ma zalety z punktu widzenia państw, które mają szczęście nią dysponować.

capgemini cyfrowa transformacja cyfryzacja felieton tomasz gołębiowski