Autor: Ireneusz Dąbrowski | Dodano: 2021-03-26 08:15

(Epi)demia, media, idem

Jakiż to symptomatyczny (można by rzec: freudowski) zbieg okoliczności, że z liter słowa „media” można złożyć inne słowo: demia. To przekształcenie słowotwórcze greckiego demos, czyli lud, dodatkowo wyposażonego w przedrostki „epi” i „pan”, stało się od roku najpowszechniej używanym, na całym zresztą świecie, desygnatem opisu stanu naszego zdrowia.

covid-19 epidemia Ireneusz Dąbrowski podatek reklamowy
Autor: Ireneusz Dąbrowski | Dodano: 2021-02-26 08:15

(Nie) wesołe jest życie staruszka

W 2020 roku otrzymałem kilka telefonów z prośbą o pomoc we wskazaniu osób z naszej branży i z mojego pokolenia, w celu zatrudnienia ich w różnych projektach, gdzie stanowiliby zaplecze mentorskie, pomagali w wewnętrznej mediacji i komunikacji, czy uczestniczyli w edukacji młodszych menadżerów.

Ireneusz Dąbrowski
Autor: Ireneusz Dąbrowski | Dodano: 2020-10-28 08:15

Zwinność

Wedle mnie określenie agile jest mocno nadużywane w sferze marketingu przedmiotów, organizacji i ludzi, przy czym nie jest de facto czymś, czego nie znalibyśmy wcześniej.

agile felieton Ireneusz Dąbrowski zwinność
Autor: Tomasz Gołębiowski | Dodano: 2020-10-06 10:15

Dystrybucja: rentowność, głupcze!

Przez długie lata w polskim kanale sprzedaży IT panował kult wzrostu przychodów za wszelką cenę – w pełnym tego słowa znaczeniu. Skutkowało to wieloma błędnymi decyzjami oraz zachęcało do niemal patologicznych sposobów działania. Jednak w ubiegłym roku pojawiły się pierwsze symptomy, które dają nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy.

ab action also dystrybucja it gtdc Ireneusz Dąbrowski komputronik tech data
Autor: Ireneusz Dąbrowski | Dodano: 2020-09-28 09:45

Ecce homo

Nie wiem, jak to się stało, ale od pewnego czasu nie znajdujemy wokół siebie autorytetów, wzorców osobowych do naśladowania, a nawet idole popkultury też jakby skarleli i nie są tym, czym byli dawniej.

Henryk Wujec Ireneusz Dąbrowski robert lewandowski
Autor: Ireneusz Dąbrowski | Dodano: 2020-05-28 09:29

Posybilizm w czasach anotheozy

Chyba nie ma wątpliwości, że na dziś cała nasza uwaga koncentruje się na przyszłości. Przyszłości, która nastąpi po czasie zarazy. Przyszłości ukształtowanej przez dwa żywioły: politykę i pandemię.

Ireneusz Dąbrowski