Wciąż nie słabnie zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem data center. Jak twierdzi badająca ten rynek firma PMR, nie ustaje budowa nowych obiektów, rozbudowa istniejących, adaptacja hal i zakupów atrakcyjnych działek – najlepiej od razu z pozwoleniami i przydziałem mocy. Regiony chmurowe największych hiperskalerów, pandemia, praca zdalna, zachowanie ciągłości biznesu i przyspieszona cyfrowa transformacja firm tylko podsycają ten trend.

Źródło: PMR, 2021

Rok 2020 był wyraźnie najlepszy od czterech lat, jeśli chodzi o podaż nowej powierzchni na rynku data center w Polsce. Co istotne, ten wzrost można postrzegać jako początek kolejnej fali dużych inwestycji. Ostatni z opublikowanych dotąd raportów PMR na temat centrów danych („Rynek centrów danych w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021–2026”) mówi, że całkowita moc dostępna dla klientów na rynku komercyjnych usług data center w Polsce w 2020 r. wynosiła blisko 89 MW. W perspektywie sześciu lat wartość ta ma się podwoić.

Wiele form współpracy

Operatorzy data center chętnie współpracują z VAR-ami i integratorami, poszerzając swój zasięg poprzez wykorzystanie kompetencji partnerów w obszarze transformacji cyfrowej, ich know-how w zakresie usług zarządzanych oraz zdolność do wpływania na decyzje zakupowe klientów końcowych. Współpraca może polegać na umieszczeniu serwerów i sprzętu sieciowego klienta (albo integratora) w centrum danych dostawcy kolokacji, który oferuje powierzchnię, zasilanie i chłodzenie. Dostawcy kolokacji zapewniają również usługi łączności, które w celu zwiększenia redundancji i wydajności komunikują klientów z wieloma operatorami telekomunikacyjnymi, a także z dostawcami usług internetowych.

Coraz częściej połączenia międzysieciowe są wykorzystywane do dostępu do publicznych platform chmurowych, takich jak Microsoft Azure, AWS czy Google Cloud Platform. Ten dostęp może się opierać na usłudze bezpośredniego połączenia, zapewniającego klientowi prywatne łącze do platform w chmurze, z pominięciem publicznego internetu. We współpracy z dostawcami usług data center, partnerzy mogą również wspierać inicjatywy swoich klientów w zapewnianiu wydajnej i bezpiecznej pracy zdalnej. Integratorzy dysponują nie tylko umiejętnościami przeprowadzania transformacji cyfrowej, ale także systemami, narzędziami oraz platformami do uruchamiania usług w imieniu klientów końcowych.

Operatorzy data center współpracują z partnerami także na zasadach specjalizacji w konkretnych obszarach, w tym: sieciowym, przetwarzania hybrydowego i wielochmurowego, bezpieczeństwa i ochrony danych czy analityki. Opierając się na dostarczanych przez operatora usługach data center, partnerzy mogą sprawniej wypełniać luki w kompetencjach klientów. Przykładowo, mogą im oferować pomoc w migracji do chmury albo ułatwiać wdrażanie coraz częściej wykorzystywanych programowych sieci rozległych (SD-WAN).

Obsługując swoich klientów integratorzy w wielu przypadkach wnoszą również wiedzę operacyjną. Wobec sytuacji na rynku pracy, a także w ramach przechodzenia na model OpEx, coraz częściej klienci będą oczekiwać od VAR-ów i integratorów rozwiązań i usług zarządzanych. Mogą one obejmować modernizację i utrzymanie sieci, zasoby infrastrukturalne, takie jak serwery i pamięć masowa, a także usługi w chmurze. Integratorzy działający w modelu MSP (Managed Service Provider) mogą łączyć usługi dostawcy data center, tworząc bardziej kompleksową ofertę dla klientów. Centra danych, sieci i połączenia międzysieciowe stają się wtedy podstawą zaawansowanych rozwiązań.