Działalność biznesowa przedsiębiorstw nadal w dużym stopniu uzależniona jest od druku i systemów obiegu dokumentów. Dlatego urządzenia drukujące muszą być niezawodne, zaprojektowane tak, aby czas przestoju był jak najkrótszy. Ważna jest też ich zgodność ze wszystkimi najnowszymi standardami.

Uwagę należy przykładać jednak także do efektywnego zarządzania posiadanymi przez firmy zasobami finansowymi. W kryzysowych czasach konieczne jest zaprezentowanie się klientom z niestandardowej strony, a jest to możliwe tylko dzięki nieustannemu rozwijaniu oferty oraz wprowadzaniu do niej innowacyjnych rozwiązań. Te jednak kosztują, konieczne jest więc znaczne ograniczenie wydatków poświęcanych na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kluczowe zatem staje się, aby każda złotówka przeznaczona na jego unowocześnienie była odpowiednio spożytkowana. Dlaczego część aspektów związanych z bieżącą działalnością warto objąć modelem usługowym.

– Brother ma specjalną ofertę, dzięki której przedsiębiorstwa, które zdecydują się na podpisanie umowy na Usługę Zarządzania Drukiem, mogą zoptymalizować swoje koszty, ponieważ płacą jedynie za wydrukowane strony. Zachęcamy firmy partnerskie, aby zainteresowały się świadczeniem Usług Zarządzania Drukiem MPS firmy Brother, które umożliwiają obsługę profesjonalnego sprzętu biurowego z fachową pomocą ekspertów i serwisem, a przez to zoptymalizowanie biznesowego ekosystemu swoich klientów – mówi Paweł Lechicki, MPS Coordinator w polskim oddziale Brother.

Takie podejście ułatwia wyeliminowanie problemu, który polega na tym, że klienci często patrzą na koszty druku w sposób wybiórczy. Najczęściej przy wyborze urządzenia w pierwszej kolejności skupiają się na jego cenie, rzadziej zwracają uwagę na koszt tonerów i papieru, a praktycznie zawsze pomijają pełną eksploatację sprzętu, serwis i czas stracony przez wyłączenie urządzenia z użytku. W ramach świadczonej przez partnerów Brother usługi MPS wszystkie te czynniki są zagregowane dzięki przekazaniu odpowiedzialności za nie jednej, wyspecjalizowanej jednostce, co pozwala znacząco obniżyć wydatki na druk i uzyskać ich przejrzystość.

Zaangażowani w oferowanie Usług Zarządzania Drukiem MPS partnerzy Brother odpowiedzialni są za prowadzenie analizy potrzeb swoich klientów. Przeszkoleni doradcy dobierają oraz wdrażają odpowiedni sprzęt i oprogramowanie do zarządzania dokumentami oraz dostępem do urządzeń. Następnie ich zadaniem jest stałe monitorowanie tego środowiska, co pozwala na usprawnienie procesów i fakturowanie na podstawie faktycznego zużycia. W takim modelu współpracy każde wdrożenie rozwiązań drukujących jest wspólnym projektem producenta i partnera, dzięki czemu użytkownicy dostają nie tylko najlepsze urządzenia dostosowane do ich wymagań, bez utraty wewnętrznych zasobów i czasu na bieżącą obsługę sprzętu, ale również specjalistyczny know-how dostawcy.

Usługa Zarządzania Drukiem MPS  

 

Korzyści dla partnerów

  • Rozszerzenie swojej oferty o możliwość podpisywania umów MPS z klientami
  • Dodatkowe wsparcie cenowe od producenta
  • Ograniczenie inwestycji własnych środków przy sprzedaży kontraktowej
  • Dostęp do platformy online do tworzenia ofert i umów
  • Szkolenia, pomoc techniczna i serwisowa

 

Korzyści dla klientów końcowych

  • Poprawa wydajności biznesu
  • Oszczędność czasu i pieniędzy
  • Zwiększenie wydajności drukowania dokumentów i ich bezpieczeństwa
  • Pełna obsługa serwisowa oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych
  • Monitoring urządzeń objętych umową MPS
  

Dodatkowe informacje: mps@brother.pl