Spotykamy się podczas Data Center Nation w Warszawie. Jesteście tu drugi rok z rzędu, co sugeruje, że postrzegacie polski rynek data center jako rozwojowy…

Zdecydowanie tak. Rynek centrów danych w Polsce dynamicznie się rozwija, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie zarówno w sektorze biznesowym, jak i konsumenckim. Polska, ze swoją strategiczną lokalizacją w Europie i rosnącą bazą wykwalifikowanych specjalistów, staje się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i operatorów centrów danych. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie takimi rozwiązaniami, które pomagają zarządzać zużyciem energii, przez co obniżają koszty funkcjonowania obiektu.

  Na jakie produkty i rozwiązania obserwujecie obecnie największe zapotrzebowanie?

Wysoka sprawność energetyczna i minimalizacja strat energii to kluczowe wymagania stawiane przez klientów, co ma odzwierciedlenie w oczekiwanej wartości współczynnika PUE dla obiektu. Ten trend wpisuje się także w zapotrzebowanie na listwy PDU, które umożliwiają zarządzanie energią na poziomie gniazda i stają się standardem w administrowaniu zużyciem prądu przez urządzenia IT. Dzięki temu możliwe jest nie tylko dokładne monitorowanie zużycia energii, ale również optymalizacja pracy urządzeń. W ostatnich latach odnotowujemy przede wszystkim wzrost sprzedaży w segmencie trójfazowych zasilaczy. Spodziewam się, że rynek zasilaczy trójfazowych będzie rósł jeszcze bardziej dynamicznie niż rynek zasilaczy jednofazowych, co jest odzwierciedleniem rosnącego zapotrzebowania na mocniejsze i bardziej niezawodne systemy zasilania w różnych sektorach gospodarki.

  Klienci biznesowi poszukują więc zaawansowanych rozwiązań, które umożliwią im zwiększenie wydajności energetycznej?

Tak, wzrost wymagań dotyczących efektywności energetycznej, mierzony wskaźnikiem PUE oraz całkowitym kosztem posiadania TCO, jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz zwiększającą się świadomość ekologiczną. Firmy coraz częściej muszą wybierać między początkowymi kosztami inwestycji, a długoterminowymi oszczędnościami wynikającymi z infrastruktury o wyższej sprawności. To pokazuje, jak ważne stało się strategiczne planowanie i analiza zwrotu z inwestycji w kontekście zarządzania centrami danych, które teraz zużywają znacznie więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy dodatkowy procent oszczędności staje się istotny, nie tylko z perspektywy finansowej, ale również środowiskowej.

  Kto zatem inwestuje najwięcej?

Hiperskalerzy. Inwestycje w serwerownie i centra danych są kluczowe dla rozwoju technologicznego i cyfrowej transformacji. W Polsce rynek usług data center charakteryzuje się dynamicznym wzrostem i znacznym rozdrobnieniem. W ostatnich latach obserwuje się również trend tworzenia nowych, większych i bardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych, które spełniają wysokie normy bezpieczeństwa i dostępności. To z kolei może prowadzić do stopniowej konsolidacji rynku i likwidacji starszych, mniej efektywnych obiektów. W kontekście obciążeń związanych z AI, polski rynek jest już na etapie wdrażania tych technologii, choć szczegółowe zastosowania i wymagania klientów pozostają często nieujawnione.

  Polski rynek centrów danych ostatnio szybko się rozwija. Co może ograniczać jego dalszy wzrost?

Przede wszystkim brak dostępnej mocy przyłączeniowej i przestarzała infrastruktura energetyczna to wyzwania, z którymi boryka się wiele miast, w tym Warszawa. Modernizacja sieci energetycznych jest procesem wymagającym czasu i znacznych inwestycji, często liczonych w miliardach złotych. W obliczu tych ograniczeń, zastosowanie systemów UPS może być jednym z rozwiązań, które poprawią jakość energii elektrycznej. Zasilacze gwarantowane mogą nie tylko zapewniać ciągłość zasilania dla krytycznej infrastruktury, ale także przyczyniać się do poprawy parametrów jakościowych sieci między innymi poprzez regulację częstotliwości sieci energetycznej, która to w obliczu szybkiego rozwoju OZE wpływa na jej stabilność. Wykorzystanie nowoczesnych systemów UPS, które są wyposażone w tego typu technologie może przynieść korzyści finansowe operatorom centrów danych, jak również całemu systemowi energetycznemu, zwiększając jego niezawodność.