Idea, która stoi za procedurą certyfikacji Channel Master, jest niezwykle prosta. Redakcji CRN Polska zależy, żeby w ten sposób promować i tym samym wspierać producentów, którzy z największym zaangażowaniem i za pomocą szeregu narzędzi wspierają funkcjonowanie i rozwój swoich społeczności partnerskich. Przyznawane każdego roku Certyfikaty Channel Master mają przyczyniać się do zwiększania świadomości szeroko pojętej branży IT odnośnie do wagi, jaką w dalszym rozwoju tego rynku ma dobrze rozwinięty ekosystem partnerski, z korzyścią dla producentów, dystrybutorów, integratorów oraz retailerów, a w rezultacie końcowym także dla użytkowników technologii. Jednocześnie, wraz z integratorami, wskazujemy na kryteria istotne w doborze dostawców sprzętu, oprogramowania i usług przez ich partnerów handlowych.

Sformułowanie „wraz z integratorami” jest jak najbardziej na miejscu, gdyż to właśnie przedstawiciele doświadczonych firm IT – nasi konsultanci branżowi – opracowali listę dziesięciu kluczowych kategorii, na które składają się usługi, bądź inne świadczenia, których partnerzy oczekują od producentów, z którymi współpracują. Lista ta została następnie pogrupowana od kategorii najważniejszej do stosunkowo najmniej istotnej, co pozwoliło nam na przyznanie każdej z nich określonej liczby punktów. W ten sposób producent, który nie oferował swoim partnerom jednej czy dwóch usług, miał szansę na zdobycie niezbędnej liczby punktów w innych kategoriach i tym samym uzyskać Certyfikat  Channel Master (tym razem na 2024 rok).

Ważnym elementem procedury jest weryfikacja deklaracji producentów (odnośnie do poszczególnych kategorii) z ich partnerami handlowymi. W trakcie każdej z rozmów omawiana była jakość określonych świadczeń partnerskich i zebrane w ten sposób opinie miały ostateczny wpływ na przyznanie punktów (lub nie) w określonych kategoriach.

Należy szczególnie mocno podkreślić, że procedura certyfikacji nie promuje w żaden sposób producentów o największej liczbie partnerów czy największych przychodach. Procedurę certyfikacji może z powodzeniem przejść również producent o niewielkiej liczbie partnerów, ale zapewniający im obsługę na najwyższym poziomie. Z drugiej strony największy producent, który nie realizowałby swoich partnerskich zobowiązań w wystarczającym stopniu, nie uzyska Certyfikatu. Procedura certyfikacji w pełni stawia na jakość obsługi ekosystemu partnerskiego, nie zaś na jego wielkość.

Serdecznie gratulujemy wszystkim certyfikowanym Channel Masterom 2024!