W obecnym kwartale firma Logitech zmodernizowała swój Program Partnerski, aby jeszcze lepiej dopasować go do potrzeb swoich odbiorców. Pierwszym krokiem było wyposażenie Partnerów w cenne zasoby oraz narzędzia umożliwiające rozwój, a także zapewnienie niezbędnego wsparcia ze strony producenta. Kolejne działania umożliwiły nam wyselekcjonowanie grona Partnerów, którzy zostali zachęceni do bliższej współpracy z firmą Logitech. Dzięki dodatkowym inicjatywom oraz korzystnym upustom rozpoczęliśmy nagradzanie zaangażowania i wkładu resellerów w rozwój sprzedaży naszych produktów na rynku.

Skonsolidowany Program kanałów sprzedaży i skupienie się na odpowiednim gronie odbiorców pozwoliło nam zbudować wysoce produktywny oraz spójny ekosystem Partnerów.

Nowy Program Partnerski to coś więcej niż ustalone warunki współpracy lub klasyczny program motywacyjny. Firma Logitech zdaje sobie sprawę z potrzeby zapewnienia korzyści w ramach Programu i właśnie dlatego stawia na wysoki poziom zaangażowania, kompetencje oraz zdobyte specjalizacje. Nowy Program umożliwia Partnerom wybór sposobu, w jaki chcą pracować z firmą Logitech w oparciu o ich własne modele biznesowe, priorytety rozwoju oraz możliwość zaangażowania. Dzięki wspólnemu podejściu do planowania biznesowego razem ze strategicznymi Partnerami firmy Logitech będziemy mogli skoncentrować swoje zasoby i działania na celach związanych ze wzrostem sprzedaży. Naszym zdaniem takie planowanie może przełożyć się na kilkukrotny wzrost produktywności, a jednocześnie pozwala nam na lepszy wgląd w rozwój Partnerów oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji przy współpracy z ich klientami. Dzięki nowym narzędziom dostępnym na portalu Partnerzy Logitech będą dobrze przygotowani do sprzedaży większej grupy rozwiązań, tym samym do generowania większych przychodów i zwiększania swojego udziału w rynku.

Logitech koncentruje się przede wszystkim na sukcesie naszych Partnerów – angażujemy się w tworzenie wysoce produktywnych i spójnych rozwiązań, które zapewnią naszym odbiorcom przewagę konkurencyjną w dynamicznie rozwijającym się świecie, by mogli stawać się liderami w dostawach pełnego portfolio sprzętu zarówno do sal konferencyjnych, jak i dla pracowników biurowych. Firma Logitech od wielu lat współpracuje z tysiącami Partnerów na całym świecie. Dzięki jednemu spójnemu Programowi Partnerskiemu poprawiliśmy politykę cenową oraz operacyjną. Daliśmy również możliwość zarządzania narzędziami z jednego miejsca oraz dostęp do pełnego portfolio produktowego. Dziś dzięki Programowi możemy wspierać zaangażowanie i kreatywność naszych Partnerów bez żadnych ograniczeń.

Paweł Umiński, B2B Channel Manager Poland & Baltics w Logitech