IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Wojciech Urbanek | Dodano: 2021-06-17 10:15

Sektor MŚP stawia na chmurę hybrydową

Małe i średnie przedsiębiorstwa powoli przekonują się do chmury publicznej. Tempo popularyzacji usług chmurowych w tej grupie odbiorców zależy jednak nie tylko od usługodawców, ale również integratorów.

Arkadiusz Sikora AWS billennium chmura hybrydowa chmura publiczna cloud computing cyfryzacja ey polska Gartner iaas itboom Maciej Wójcicki Radosław Broniszewski SaaS Tomasz Stachlewski transformacja cyfrowa Vmvare