Vademecum

Autor: Prianto | Dodano: 2020-06-05 06:20

Wirtualizacja pod pełną kontrolą

Oprogramowanie Runecast Analyzer to narzędzie do analizy poprawności i stabilności pracy środowisk wirtualizacyjnych oraz planowania ich rozbudowy. Ułatwia wyeliminowanie ryzyka przestoju i gwarantuje zgodność z normami bezpieczeństwa, przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami firm.

prianto runecast analyzer vexpert vmware wirtualizacja
Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2020-06-04 12:37

Teraz z myślą o przyszłości

Po wybuchu pandemii nastąpiła gwałtowna zmiana sposobu funkcjonowania większości firm. Lepiej i bezpieczniej zaadaptowały się do nowych warunków te z nich, które miały dobrze przemyślaną politykę bezpieczeństwa w kontekście sytuacji kryzysowych. Teraz nadchodzi czas weryfikacji przyjętych rozwiązań i dostosowania ich do nowych realiów.

pandemia polityka bezpieczeństwa
Autor: Tech Data | Dodano: 2020-06-01 08:05

Nowoczesne i bezpieczne miejsce pracy w chmurze

Tech Data rozszerzyła swoją platformę chmurową dla partnerów Cloud Solution Provider (CSP) o usługę Tech Data Secure Score, świadczoną z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Secure Score. Narzędzie zapewnia ocenę aktualnego poziomu zabezpieczeń infrastruktury IT klientów i podniesienie go dzięki automatycznemu zastosowaniu najlepszych praktyk.

cloud solution provider secure score tech data