W pojedynkę

Szczególnego znaczenia nabiera też wybór odpowiedniej formy sfinansowania dostępu do oferowanego w ramach usługi sprzętu. Producenci dopuszczają różne możliwości – kupno za środki własne, zakup kredytowany, wynajem, leasing, dzierżawę… Trzeba więc wiedzieć, która opcja w danej sytuacji będzie najbardziej opłacalna. Do tego niezbędne jest ustalenie, w jaki sposób z udostępnionego sprzętu będzie korzystał klient.

Integrator musi dobrze ocenić, które rozwiązania są dla niego w danym przypadku najbardziej korzystne. Właśnie od tego w dużej mierze będzie zależała decyzja, czy bardziej opłaca się wydać własne pieniądze na zakup, czy też skorzystać z zewnętrznego finansowania. Warto też próbować negocjować z producentem specjalną cenę, na przykład dla dużego zamówienia.

Przedstawiciele branży podkreślają, że na polskim rynku brakuje jednolitego, spójnego modelu finansowania i dostarczania usług w modelu DaaS, co stanowi jedną z barier jego rozwoju. Nie ma systemu, który by obejmował w równym stopniu wszystkich interesariuszy – od producentów sprzętu, przez usługodawców, po użytkowników i odbiorców usług. Dlatego wszyscy zainteresowani tą formą działalności muszą za każdym razem dogadywać się indywidualnie, bezpośrednio między sobą. Gdyby istniały standardowe, wypracowane dla całego rynku rozwiązania, wszystkim byłoby łatwiej.

Druk wyjątkiem W Polsce nie widać jeszcze specjalnego zainteresowania płaceniem abonamentu za używanie sprzętu w sektorze MŚP, szczególnie wśród małych firm. Wynajem pojedynczych urządzeń może być dla nich wciąż mniej opłacalny niż zakup. Do tego dochodzi zakorzeniona mocno wśród przedsiębiorców potrzeba posiadania składników swojego majątku na własność. Inaczej jest w przypadku dużych przedsiębiorstw, w których kupuje się zazwyczaj duże ilości sprzętu za znaczne kwoty, a poczucie własności rozmywa się w anonimowych strukturach korporacyjnych. Ze względu na skalę potrzeb, oszczędności mogą być w tym przypadku znaczące i przemawiać do wyobraźni kadry zarządzającej. Jednak, póki co, nawet w dużych firmach, na polskim rynku DaaS nie jest jeszcze codziennością. Wyjątek stanowią jedynie usługi zarządzania środowiskiem druku oraz obiegu dokumentów, które zyskują na polskim rynku coraz większą popularność. Dzisiaj już na stałe zagościły w wielu polskich firmach, instytucjach i urzędach. W modelu usługowym sprzęt drukujący i skanujący oferowany jest wraz z serwisem oraz oprogramowaniem i różnego rodzaju dodatkowymi usługami. Outsourcing druku pozwala na przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie całym procesem druku i obróbki dokumentów do zewnętrznej firmy. Przedsiębiorcy przekonali się już w dużym stopniu do korzyści z tego typu rozwiązania. W grupie małych podmiotów zainteresowanie płaceniem abonamentu za używanie sprzętu komputerowego widać wśród startupów, czy rozpoczynających działalność firm prowadzonych przez młodych ludzi, którzy wychodzą z założenia, że nie warto inwestować wszystkich środków w wyposażenie techniczne. Lepiej wynająć potrzebny sprzęt, a pozostały budżet przeznaczyć na rozwój podstawowej działalności lub strategiczne inwestycje.