Usługi w pakiecie

Usługa DaaS nie ogranicza się jednak tylko do samego sprzętu. Jest to w gruncie rzeczy połączenie wynajmu urządzeń, dostępu do potrzebnego oprogramowania oraz zapewnienia stałego wsparcia technicznego od specjalistów. Ale oferta może mieć też bardziej kompleksowy charakter i zawierać propozycję całościowego wyposażenia, na przykład małego biura. W zestawie jest wtedy od razu kilka komputerów z oprogramowaniem, monitory, drukarka bądź urządzenie wielofunkcyjne, a do tego miejsce w chmurze na przechowywanie i przetwarzanie danych. Dla większej firmy może być do tego jeszcze dołożony system obiegu dokumentów czy system zarządzania drukiem.

Obudowanie wynajmu sprzętu i oprogramowania dodatkowymi usługami może być sposobem na zwiększenie wśród klientów zainteresowania korzystaniem z modelu DaaS. To szansa dla integratorów i resellerów na rozwój swojej działalności biznesowej poprzez poszerzenie portfolio usług. Możliwości jest wiele i wciąż ich przybywa. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się chociażby propozycje analiz wydatków z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Pozwalają one prognozować stopień wykorzystania urządzeń drukujących, a tym samym również optymalizować koszty ich użycia.

Na znaczeniu będą też z pewnością zyskiwać kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa czy dostępu do rozwiązań chmurowych. Po co klient ma szukać sposobów realizacji związanych z tym potrzeb u kogoś innego, skoro może wszystko dostać w pakiecie od jednego usługodawcy, razem z wypożyczonym laptopem czy serwerem. Z perspektywy odbiorcy nie bez znaczenia będzie też z pewnością możliwość rozliczenia wszystkiego na jednej fakturze jako jednej usługi. To swoista subskrypcja w pełni wyposażonego, komputerowego stanowiska bądź całego środowiska pracy przedsiębiorstwa.

Każdemu według potrzeb

DaaS to usługa skierowana do firm o różnej wielkości i z różnych branż. W mniejszych może pełnić funkcję zdalnego, zewnętrznego działu IT, zaś w większych dostarczać wsparcia informatykom zatrudnionym we własnym, wewnętrznym dziale IT. Rola integratora polega na dostarczeniu każdemu potencjalnemu klientowi argumentów adekwatnych do jego sytuacji i potrzeb. To bardzo ważna umiejętność w prezentowaniu oferty i procesie negocjacji.

Nie ma bowiem jednej, uniwersalnej formuły przekonania użytkownika do skorzystania z usługi DaaS. Dla każdego może mieć znaczenie co innego. Dla jednego przedsiębiorcy ważna będzie przede wszystkim oszczędność kosztów, dla innego kluczową rolę może odgrywać zdjęcie z firmowego działu IT obowiązku bieżącej obsługi urządzeń komputerowych. To ostatnie może mieć dla wielu firm szczególne znaczenie dzisiaj, gdy są trudności z pozyskaniem specjalistów IT. Odciążenie firmowych informatyków od codziennych zadań serwisowych może pozwolić na przekierowanie ich do pracy, która jest bardziej strategiczna z biznesowego punktu widzenia.

Dlatego tak ważne jest umiejętne przygotowanie przez usługodawcę odpowiedniej oferty. Integratorzy powinni pamiętać przy tym o zabezpieczeniu również swoich interesów. Wiążą się one zarówno z dysponowaniem własnymi zasobami finansowymi, na przykład wzięciem w leasing sprzętu od producenta, jak i z możliwością zatrudnienia odpowiedniej kadry specjalistów. Jeśli usługodawca będzie chciał zapewnić klientowi pełną obsługę techniczną wynajmowanych urządzeń, musi mieć gwarancję zatrudnienia w zespole odpowiedniego pracownika. Przy coraz większym stopniu skomplikowania rozwiązań IT potrzebni są coraz bardziej doświadczeni i coraz lepiej wykształceni specjaliści, których trzeba odpowiednio wynagrodzić.

Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że właśnie trudności z dostępem do kadry posiadającej niezbędne doświadczenie i kwalifikacje stanowi często istotną barierę w przejściu na subskrypcyjny model działalności. Jeśli bowiem chce się oferować usługi w modelu DaaS, należy zapewnić klientom stałą obsługę, a do tego potrzebni są odpowiedni fachowcy. Z drugiej strony trzeba dysponować środkami, które pozwolą sfinansować zakup potrzebnego sprzętu, oprogramowania, materiałów, części i innych rzeczy, które trzeba będzie dostarczyć klientowi w ramach kontraktu, a w razie awarii szybko wymienić.

Niezbędna jest więc skrupulatna analiza wszystkich – technicznych, finansowych, organizacyjnych i kadrowych – aspektów całego przedsięwzięcia. Usługodawca musi dobrze skalkulować wszystkie za i przeciw w przypadku każdej konkretnej oferty. Nawet jeśli klient będzie skłonny zapłacić więcej, integrator powinien dokładnie policzyć, czy rzeczywiście będzie to dla niego opłacalne. Może się bowiem okazać, że na przykład w tym zwiększonym, wyglądającym z pozoru atrakcyjnie, abonamencie trzeba będzie zapewnić dodatkowe świadczenia, dostarczyć więcej materiałów czy zatrudnić kolejnych specjalistów.