Ministerstwo Cyfryzacji zostanie włączone do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller w Telewizji Republika. Scalenie ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Ministrem Cyfryzacji został Mateusz Morawiecki. Według rzecznika tymczasowo przejął tę rolę, do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach dotyczących KPRM.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za cyfryzację ma odpowiadać dotychczasowy minister Marek Zagórski – taka była zapowiedź szefa rządu w ubiegłym tygodniu. „Będzie bliżej, bardziej bezpośrednio współpracował ze mną, co myślę że też ułatwi realizację wielu projektów” – zapowiadał premier Morawiecki.

O transferze kompetencji resortu cyfryzacji do KPRM, nadal pod kierownictwem Marka Zagórskiego (szefa resortu cyfryzacji od 2018 r.), nieoficjalnie mówiło się w minionym tygodniu. Piotr Müller stwierdził, że Ministerstwo Cyfryzacji przechodzi do kancelarii premiera „jako urząd”, co sugerowałoby, że zasadnicza część likwidowanego podmiotu znajdzie się „bliżej premiera”. Nadal nie ma natomiast potwierdzenia, jakie dotychczasowe zadania resortu cyfryzacji, projekty, jak i jednostki podległe i nadzorowane przez ministra (NASK, Centralny Ośrodek Informatyki, Instytut Łączności, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, UKE) trafią pod skrzydła KPRM.

Można było przypuszczać, że część zadań likwidowanego ministerstwa przejmie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, jednak jak się okazało wśród działów nowego superresortu nie ma cyfryzacji czy też czegoś co choćby nawiązywałoby do IT. Informatyzacji nie wpisano również w wykazie kompetencji żadnego z pozostałych po rekonstrukcji ministerstw. Za łączność tak jak dotychczas będzie odpowiadać Ministerstwo Infrastruktury.

Sekretariaty, departamenty, biura
KPRM kieruje szef Kancelarii powoływany przez premiera (obecnie jest nim Michał Dworczyk). Do zadań tego organu należy m.in. dokonywanie ocen skutków projektowanych regulacji, funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania, przygotowywanie analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez premiera, koordynacja działań rządu z Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi. KPRM może też jednak wykonywać inne zadania zlecone przez premiera. W skład KPRM wchodzą sekretariaty, departamenty i biura o różnych kompetencjach (obecnie wśród departamentów jest GovTech).