Nabór wniosków w nowym programie „Zdalna szkoła+” ruszył o północy 15 maja. Do rozdysponowania jest ponad 180 mln zł. Konkurs prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

O pieniądze mogą się starać wszystkie gminy w Polsce. Kwota dofinansowania na jeden samorząd wynosi od 35 do 165 tys. zł i zależy od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danego samorządu i korzystających z gminnego wsparcia.

Możliwe zakupy przed uzyskaniem grantu

Złożenie wniosku o dofinansowanie jest gwarancją wypłaty, według zapewnień resortu cyfryzacji. Granty mogą objąć zakupy poczynione od 16 marca 2020 r., także ze środków własnych samorządów.

Warunki programu dopuszczają podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu. Okres kwalifikowalności wydatków kończy się po upływie 6 miesięcy od jej zawarcia – podano w warunkach nowej "Zdanej szkoły".

Na co przysługuje wsparcie

Wydatki kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu sprzętu komputerowego z peryferiami, akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem, ubezpieczenie nabytego sprzętu komputerowego oraz usługi dostępu do internetu dla urządzeń zakupionych w ramach projektu. Granty nie przysługują np. na transport urządzeń.

Utrzymano rekomendację ceny komputera: do 3,5 tys. zł i tabletu: do 1,5 tys. zł. Gdy sprzęt będzie droższy, nie wyklucza to zakupu, ale wymagane jest uzasadnienie przez gminę poniesienia takiego kosztu.

Uwaga na VAT

CPPC podkreśla, że w projekcie Zdalna Szkoła nie ma zastosowania stawka 0 proc. VAT (według rozporządzenia MF z dnia 20.04.2020). Stosuje się ją pod warunkiem zawarcia umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym dostawy towarów, a organem prowadzącym szkołę. Zatem gmina kupując sprzęt dla Zdalnej Szkoły nabywa go ze stawką podstawową VAT.

Centrum zwraca uwagę, że każdy samorząd na własne ryzyko musi ocenić, czy spełnia warunki niezbędne do zakupu sprzętu ze stawką VAT inną niż 23 proc.

Szczegółowe informacje i warunki są dostępne na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.