Kamil Sitarski został dyrektorem Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Dotychczas instytutem kierował Jacek Leśkow.

NASK podlega Ministerstwu Cyfryzacji. Pełni funkcję rejestru domen .pl, oferuje usługi teleinformatyczne. W jego ramach działa CERT Polska, zajmujący się bezpieczeństwem sieci i reagowaniem na zagrożenia.

"NASK jest instytucją, która realizuje strategiczne projekty w cyfryzacji Polski i kluczowe zadania w obszarze cyberbezpieczeństwa" – powiedział podczas wręczania nominacji minister Marek Zagórski.

Kamil Sitarski jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalizacja: zarządzanie wiedzą. Jest absolwentem wydziału inżynierii produkcji Politechniki Warszawskiej na specjalności „Systemy informatyczne i zarządzanie przedsiębiorstwem”. Na wydziale zarządzania tej uczelni zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami informatycznymi zarządzania, paradygmatami gospodarki cyfrowej i zarządzaniem wiedzą. Zasiada w zarządzie oddziału mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego) oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.