Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisali Europejską Deklarację dotyczącą Technologii Kwantowych (Quantum Pact). Dotąd sygnowało ją 18 krajów UE. Nasz kraj ma zaangażować się w budowę europejskiego ekosystemu technologii kwantowych.

Trwają prace nad budową krajowej testowej sieci połączeń kwantowych oraz nad dwoma komputerami kwantowymi, z których jeden stanie w Poznaniu, a drugi, współfinansowany przez Polskę, w Ostrawie – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Budowany w Polsce komputer kwantowy zostanie zintegrowany z europejską siecią superkomputerową. Pilotażowe instalacje sześciu komputerów kwantowych EuroHPC JU, w tym polskiego, będą udostępnione przede wszystkim do celów badawczo-rozwojowych dla krajowych i europejskich użytkowników, zarówno dla społeczności naukowej, jak i dla przemysłu i sektora publicznego.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że Polska planuje szerokie wsparcie dla inicjatyw kwantowych, umożliwiające rozwój zespołów naukowych, edukację talentów i dbanie o bezpieczeństwo komunikacji.

Polska już uczestniczy w unijnych inicjatywach European High Performance Computing, w ramach którego powstają europejskie komputery kwantowe, oraz European Quantum Communication Infrastructure, zajmujące się sieciami komunikacji kwantowej.

W styczniu br. lokalne media informowały o wstrzymaniu 200 mln zł dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Politechniki Poznańskiej, które miały być przeznaczone m.in. na budowę komputera kwantowego. Decyzja o odmrożeniu środków miała zapaść po audycie.

Na wnioskowany cel przekazano już wcześniej 120 mln zł, a ministerstwo zamierzało sprawdzić, jak efektywnie wykorzystano środki, zanim rozważy przekazanie kolejnej transzy – według informacji rzecznik resortu dla „Głosu Wielkopolski” ze stycznia br.

To będzie przełomowe jak AI
Resort cyfryzacji ocenia, że technologie kwantowe, podobnie jak sztuczna inteligencja, stanowią przełom, który znacząco zmieni wiele sektorów gospodarki. Wpłyną na bezpieczniejszą komunikację, obliczenia wielkoskalowe, przemysł wytwórczy, opiekę zdrowotną, energetykę, a nawet technologie kosmiczne.