Jednym z kluczowych motorów rozwoju rynku UPS-ów jest rosnąca potrzeba niezawodnego zasilania praktycznie w każdym segmencie gospodarki. Według szacunków analityków z R&M światowy rynek systemów zasilania bezprzerwowego osiągnął w ubiegłym roku wartość 7,36 miliardów dolarów i można się spodziewać, że do 2027 roku będzie warty 10,09 miliarda, co przekłada się na średni roczny wzrost w latach 2022–2027 na poziomie 4,6 proc.

Impulsem do wzrostu sprzedaży jest także powszechne wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego w kompleksach mieszkalnych i komercyjnych. UPS-y zapewniają ochronę sprzętu przed wahaniami napięcia i nagłymi przerwami w dostawie prądu, prowadzącymi czasem do uszkodzeń wrażliwych elementów urządzeń elektronicznych, od których człowiek niemal całkowicie się uzależnił. Użytkownik końcowy może potrzebować ochrony zasilania dla serwera obsługującego jego firmę, do podtrzymania napięcia dla systemów budynkowych albo zabezpieczenia zapasu leków, które muszą być przechowywane w bardzo precyzyjnym zakresie temperatur. A to tylko kilka z niezliczonych przykładów.

Jednofazowe najpopularniejsze

W segmencie biznesowym najczęściej kupowane są jednofazowe zasilacze UPS o mocy od 1 do 3 kVA, które służą do ochrony serwerów i innego sprzętu IT. To zwykle urządzenia do montażu w szafie serwerowej, ale wybierane są także uniwersalne (typu rack-tower), które można również używać w wersji wolnostojącej. Preferowaną topologią takich zasilaczy jest wciąż line-interactive, która jest tańsza od on-line (zarówno przy zakupie, jak i w użytkowaniu), ale daje się zauważyć rosnącą sprzedaż także tych droższych systemów.

UPS-y on-line, dostarczające napięcie wyjściowe o stałych, ściśle określonych parametrach, znajdują zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest ochrona przed wszelkimi zakłóceniami z sieci energetycznej. Dzięki ciągłej pracy bateryjnej taki UPS nie tylko podtrzyma zasilanie podłączonych urządzeń w razie zaniku napięcia, ale także nie spowoduje zakłóceń wynikających z przełączenia się źródła energii, których może nie tolerować chroniony sprzęt.

W zakresie mocy od 1 do 3 kVA sprzedawane są rozwiązania nie tylko dla środowisk IT, ale także do ochrony automatyki budynkowej, w ramach której ważne jest zapewnienie działania wind, podświetlenia dróg ewakuacyjnych czy nieprzerwane działanie systemów przeciwpożarowych.

Ale potrzeby firm MŚP w zakresie mocy bywają też większe, dlatego dobrze sprzedają się również jednofazowe zasilacze 3–6 kVA najczęściej przystosowane do montażu w szafie rack. Kiedy zaś wymagania związane z niewielkimi serwerowniami jeszcze bardziej rosną, klienci decydują się na sprzęt trójfazowy o mocy od 10 kVA.

To właśnie segment rozwiązań trójfazowych cechuje największa dynamika wzrostu na rynku UPS-ów. Popyt na nie w Polsce rośnie także dzięki zwiększającej się liczbie centrów danych. Wśród ich nabywców są również administracja państwowa, branża finansowa, medyczna czy przemysłowa.

Przy wyborze dostawcy systemów zasilania gwarantowanego dla klientów liczy się już nie tylko cena, ale także reputacja marki, łatwość wdrażania sprzętu i zarządzania nim. W przypadku większych instalacji klienci zwracają uwagę na nadmiarowość rozwiązania, jego skalowalność, modułowość czy łatwość serwisowania. Bardzo istotne są gwarancja i opieka serwisowa – liczą się długość ich trwania, szybkie reagowanie na zgłoszoną awarię oraz czas naprawy, a także dostępność przeglądów okresowych urządzeń.

W przypadku zasilaczy trójfazowych klienci mogą zdecydować się na rozwiązania modułowe. Wybierają wtedy urządzenie mocniejsze, ale nie wykorzystują od razu jego maksymalnych możliwości. Wypełniają je tylko częściowo, zostawiając miejsce na dokupienie kolejnych modułów mocy do już posiadanej szafy. To wydatek na starcie większy od zakupu UPS-a blokowego, ale daje większe możliwości i oszczędności w przyszłości.

Jak zadbać o zdrowie UPS-a?  

Duży wpływ na spodziewaną żywotność zasilaczy UPS i ich baterii (zwłaszcza tych tradycyjnych, kwasowo-ołowiowych) mają trzy aspekty:

  1. Umiejscowienie – UPS nie powinien stać w pobliżu otwartych okien i w miejscach o dużej wilgotności. Środowisko powinno być też wolne od kurzu/pyłu i chemicznych oparów. By zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i uniknąć przegrzania, otwory wentylacyjne z przodu, z boku lub z tyłu urządzenia nie powinny być zasłonięte.
  2. Temperatura – Dla większości zasilaczy UPS zakres zalecanej temperatury pracy to zwykle 15–25°C. Warto o nią zadbać, bo już 10°C powyżej temperatury otoczenia, wynoszącej 25°C, skraca życie baterii zasilacza aż o 50 proc.
  3. Cykle rozładowania/ładowania – W przypadku przerwy w dopływie prądu UPS automatycznie przełącza się na zasilanie bateryjne, aby zabezpieczyć sprzęt. Po przywróceniu zasilania automatycznie uruchamiane jest ładowanie baterii, aby przygotować ją na następną przerwę. Im częściej występuje taka sytuacja, tym szybciej bateria będzie się rozładowywać. Takie cykle stanowią nieunikniony element pracy UPS-a, dlatego dostępne są zasilacze, w których można regulować czułość na spadki napięcia i inne zakłócenia, by unikać niepotrzebnego rozładowywania baterii, a tym samym szybszego jej zużycia.