Współczesne apteki przetwarzają wręcz olbrzymie ilości danych, które muszą być odpowiednio przechowywane, archiwizowane oraz dobrze zabezpieczone. Tego typu placówki przyjmują elektroniczne recepty, prowadzą tzw. serializację zapasów magazynowych oraz analizę ich stanu, jak też przechowują elektronicznie dokumenty realizacji recept i historię zakupów. Odzyskanie tych wszystkich danych, w razie ich utraty, byłoby niebywale trudne i pracochłonne. Poniżej prezentujemy 6 różnorakich funkcji, jakie realizują serwery NAS marki Synology w jednej z aptek sieci „Aspirynka”.

 

1. Tworzenie kopii zapasowych danych 

Aby uniknąć potencjalnej utraty danych, informatyk jednej z aptek „Aspirynka” postanowił wdrożyć strategię wykonywania kopii zapasowych przy wykorzystaniu serwera NAS firmy Synology (model DS1019+) wraz z wbudowanym oprogramowaniem. Placówka korzysta z aplikacji Kamsoftu, pracującej na bazie FireBird, w którą wbudowane jest narzędzie do tworzenia kopii zapasowej (tworzy spakowany plik na dysku serwera programu KS Apteka oraz na dysku lokalnym komputera końcowego).

 

 

Synology DS1019+

 

Backup danych w lokalizacji firmy był możliwy dzięki aplikacji Synology Drive, która pozwoliła na podłączenie folderu backupów z serwera aptecznego do serwera NAS, zaś dzięki kolejnym dwóm pakietom (Hyper Backup i Hyper Backup Vault) możliwy jest automatyczny eksport kopii do zdalnej lokalizacji. Narzędzia te umożliwiają ustanowienie wielu lokalizacji docelowych (apteka korzysta z dwóch), co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo danych. Wszystkie przesyłane w ten sposób dane są szyfrowane, dzięki czemu jako zapasowa lokalizacja może funkcjonować mieszkanie informatyka lub właściciela firmy. Przy czym miejscem docelowym nie musi być wcale urządzenie marki Synology. Wystarczy dowolny serwer, w tym również jedna z usług w darmowej chmurze (Dysk Google, Amazon Drive, Dropbox  i in.).

Dodatkowym atutem jest bardzo swobodne kształtowanie polityki retencji danych. Apteka przechowuje kopie z ostatnich 30 dni oraz kopie z ostatniej wersji plików każdego miesiąca. Synology dostarcza również aplikację Synology Hyper Backup Explorer – narzędzie do zdalnego przeglądania, rozszyfrowywania i odzyskiwania danych przy pomocy komputera stacjonarnego. Dzięki temu nawet awaria głównego serwera Synology nie odbiera zdalnego dostępu do danych.

 

2. Synchronizacja folderów między komputerami

Dzięki temu, że aplikacja Synology Drive potrafi synchronizować foldery na wielu urządzeniach w czasie rzeczywistym, możliwe jest posiadanie kopii plików na więcej niż jednym komputerze. Co jest istotne, gdyż większość aptek ma kilka stanowisk i przeważnie nie są one przypisane do konkretnego pracownika. Synchronizacja folderów „Dokumenty” oraz „Reklamacje”, niezależnie od tego, na którym komputerze aptekarz podejmuje pracę, zapewnia mu dostęp do pełnego zestawu plików. Takie rozwiązanie pozwala na eliminację zadań takich, jak szukanie protokołów reklamacyjnych, aktualnych ofert promocyjnych czy zestawień refundacyjnych i plików XML z tymi zestawieniami.

 

3. Pi Hole w wirtualnej maszynie

Serwery NAS firmy Synology mają wbudowany hypervisor umożliwiający uruchamianie wirtualnych maszyn o relatywnie niewielkim zapotrzebowaniu na wydajność. W aptece „Aspirynka” funkcja ta jest wykorzystywana do uruchomienia aplikacji Pi Hole, będącej prywatnym serwerem DNS, który zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu (blokuje reklamy i inne obiekty na stronach internetowych, które mogą zawierać złośliwy kod).

 

4. Temperatura i wilgotność pod kontrolą

W każdej aptece przechowywane są wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności preparaty, konieczna jest więc bieżąca kontrola tych parametrów.  Do tego celu możliwe jest wykorzystanie pakietu udostępnionego przez Synology, który świetnie zastępuje tradycyjną metodę polegającą na prowadzeniu notatek w zeszycie.

Na potrzeby apteki, do odczytu pomiarów, zakupione zostały zestawy termohigrometrów Xiaomi oraz mikrokomputerów Raspberry Pi Zero. Rozmieszczone w aptece termohigrometry odczytują dane co 10 minut i automatycznie wpisują do aplikacji Domoticz. Na serwerze Synology natomiast uruchomiona jest dodatkowa baza danych SQL, w której można analizować, jak też prezentować w dowolny sposób, informacje o temperaturze i wilgotności powietrza.

 

5. Monitoring wideo z Surveillance Station

Serwery Synology dostarczane są wraz z pakietem Surveillance Station, umożliwiającym zarządzanie kamerami IP oraz zgromadzonymi przez nie nagraniami. W aptece wykorzystywane są cztery kamery – jedna umożliwia podgląd tylnego wejścia, zaś pozostałe są rozmieszczone w izbie ekspedycyjnej.

Dzięki wbudowanej w aplikację funkcji wykrywania ruchu, przeszukiwanie nagrań jest stosunkowo proste i nie wymaga mozolnego przeglądania długich fragmentów w celu odnalezienia jakiegoś zdarzenia. Nie zawsze jednak potrzebne jest ciągłe rejestrowanie obrazu. W tym kontekście ważne jest, że Surveillance Station ma funkcję harmonogramu dla każdej z kamer z osobna. Dzięki temu można wyłączyć nagrywanie na przykład w nocy albo tylko w sytuacji wykrycia ruchu. Zapewnia to też dużą oszczędność miejsca na dysku. W przypadku apteki „Aspirynka” dysk o pojemności 3 TB wystarcza na około 6-7 dni przechowywania nagrań w rejestracji ciągłej (przy maksymalnych dla kamer parametrach obrazu). Przy rezygnacji z nagrywania w nocy czas ten wydłuża się do 8-9 dni, zaś gdy zapisywany jest tylko wykryty ruch, dysk o takiej pojemności wystarczy na dwa tygodnie.

Obraz można podglądać na żywo podczas jego rejestracji – zarówno w dostarczanej przez Synology aplikacji Surveillance Station Client, jak też aplikacji mobilnych dla systemów Android oraz iOS.

 

6. Bezpieczny dostęp przez VPN

Dzięki dostępnym w serwerach Synology rozwiązaniom VPN, można skorzystać z trzech różnych standardów bezpiecznej łączności: PPTP, IPSEC over L2TP oraz OpenVPN. Dzięki niezwykle silnemu szyfrowaniu, wymianie kluczy wstępnych bądź certyfikatów oraz używaniu dodatkowo nazwy użytkownika i indywidualnego hasła można korzystać ze swojego terminala (niezależnie czy jest to komputer, tablet lub telefon) z dowolnego miejsca na świecie, tak jakby był podłączony do przełącznika w aptece. Pozwala to na dostęp do wymienionych wcześniej usług Surveillance Station, Drive czy Domoticz, ale też na korzystanie ze zdalnego pulpitu serwera Synology.