Współdziałanie z Fujitsu Technology Solution jest korzystne dla wszystkich trzech stron, tj. producenta, dla nas – dostawcy rozwiązań z wartością dodaną, oraz dla naszych klientów. Skupiamy się na systemach serwerowych i pamięciach masowych oraz wirtualizacji, co współgra z szerokim wachlarzem produktów Fujitsu. Podstawową zaletą programu partnerskiego FTS jest mocne wsparcie techniczne, co przy obecnym stopniu zaawansowania rozwiązań IT jest sprawą dla nas najważniejszą.
Fujitsu zdecydowało się przeorganizować (w stosunku do istniejącego w latach ubiegłych) swój program partnerski, czego wynikiem są różne poziomy specjalizacji. Zaspokajane są dzięki temu potrzeby zainteresowanych współpracą partnerów. Każdy ma indywidualnego opiekuna handlowego. Zobowiązani jesteśmy do przeszkolenia pracowników zarówno z zakresu wiedzy handlowej, jak i technicznej według systemu certyfikowanych szkoleń i egzaminów. Mamy dostęp do witryny Channel Partner Portal, która zawiera informacje o rozwiązaniach Fujitsu, promocjach, kampaniach, cenach, materiały marketingowe, pliki z dokumentacją, specyfikacjami etc. Za pośrednictwem CPP odbywamy szkolenia on-line i korzystamy z konfiguratorów sprzętu. Osiągnięcie określonego statusu w programie wiąże się również z uzyskaniem środków z budżetu marketingowego producenta i możliwością przeprowadzenia wspólnie z nim działań reklamowych. Ciekawym elementem stałej współpracy z Fujitsu jest Cyberbonus – program lojalnościowy, który dodatkowo motywuje pracowników naszej firmy do sprzedaży produktów tej marki. Zaletę uczestnictwa w programie partnerskim stanowi możliwość uzyskania cen specjalnych, zależnych od osiągniętego w nim statusu. Pozwala to skutecznie rywalizować z konkurencją. Każdy partner zarejestruje rozpoczęty projekt, a producent przyznaje odpowiednie upusty. W pewnym zakresie można by jednak poprawić zasady przyznawania upustów i cen specjalnych.

PROGRAM PARTNERSKI SELECT

Został uruchomiony w Polsce w maju 2010 r. Zachęca się w nim firmy do zdobywania certyfikatów Select Partner. Można też rozszerzyć współpracę i ubiegać się o status Select Expert. Do poziomu Select Partner awansuje się po zdobyciu certyfikatu w dziedzinie rozwiązań mobilnych (certyfikat Mobility) lub serwerów i pamięci masowej Fujitsu (certyfikat Server & Storage). Rozszerzenie współpracy do poziomu Select Expert następuje po uzyskaniu specjalizacji w przynajmniej jednym obszarze rozwiązań IT: serwerowym (Server Infrastructures), pamięci masowej (Storage Infrastructures) lub rozwiązań infrastrukturalnych (Infrastructure Solutions). Partnerów Select Expert producent zaprasza m.in. do udziału w specjalistycznych projektach, kampaniach marketingowych, kieruje też do nich potencjalnych klientów.