Analitycy Canalys obliczyli, że wydatki na usługi chmurowe w Chinach wzrosły w I kw. 2021 r. o 55 proc. rok do roku (do poziomu 6 mld dol.). Państwo Środka to drugi pod tym względem rynek na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Czterech największych dostawców usług chmurowych w Chinach to: Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud oraz Baidu AI Cloud, które sumarycznie odpowiadają za ponad 80 proc. wydatków. Canalys do usług chmurowych zalicza IaaS, PaaS, a także dedykowaną infrastrukturę prywatną i współdzieloną.

Nicolaus Bank, jako pierwszy bank w Polsce, przeniósł wszystkie swoje systemy do chmury obliczeniowej. Projektu migracji podjęło się Exea Data Center, z którym bank współpracuje od 2018 r., czyli od momentu rozpoczęcia realizacji szeroko zakrojonego planu digitalizacji, którego elementem było wdrożenie strategii paperless. Kolejnym naturalnym krokiem było wykorzystanie możliwości chmury obliczeniowej we wszystkich obszarach działania organizacji. Gotowe rozwiązanie dla banku składa się z chmury obliczeniowej opartej na rozwiązaniach VMware’a, infrastruktury serwerowej i sieciowej, systemu kopii bezpieczeństwa wykorzystującego topowe rozwiązania Veeam, pełnego pakietu rozwiązań Microsoft 365 i własnych zasobów sprzętowych.

Kolejne szkoły otrzymały tytuł „Uczelni w Chmurze Microsoft”, przyznawany przez polski oddział producenta. Do wyróżnionych placówek należą: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, a także Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Każda z nich zapewnia dostęp do oprogramowania Microsoft studentom i pracownikom również do użytku prywatnego, a usługa Office 365 jest w nich stosowana przez co najmniej 60 proc. społeczności akademickiej.

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Chmurą Krajową opracował koncepcję transformacji swoich rozwiązań IT w model chmurowy. Technologia chmurowa ma stać się jednym z kluczowych narzędzi wsparcia realizacji strategii biznesowej banku. „W ciągu pięciu lat chcemy przenieść blisko połowę naszych aplikacji do chmury, a nowo budowane rozwiązania projektować od razu do działania zgodnie ze standardami technologicznymi CloudReady” – mówi Emil Andryszczyk, dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, kierujący pracami Programu Road2Cloud. Bank Ochrony Środowiska zamierza także w większym niż dotychczas stopniu korzystać z zewnętrznego oprogramowania dostarczanego w modelu SaaS, co wpisuje się w podejście polegające na intensywnej redukcji długu technologicznego, poprzez zastosowanie rozwiązań chmurowych.

Cloud Technologies uzyskało 31 proc. wzrostu przychodów w II kw. br. (do kwoty 14 mln zł) w porównaniu z kwietniem, majem i czerwcem 2020 r. Z kolei zysk netto sięgnął w tym samym okresie 2,2 mln zł. „Nasz kluczowy segment z perspektywy rozwoju całej grupy, czyli Data Enrichment, odpowiada już za ponad 40 proc. osiąganych przychodów i po raz drugi z rzędu zbliżył się poziomem marży do 70 proc., poprawiając ubiegłoroczny wynik aż o 45 pkt. proc.” – mówi prezes Piotr Prajsnar. Cloud Technologies rozwija się także poprzez akwizycje. W czerwcu br. spółka nabyła 24 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L. z branży marketingu internetowego. To pierwsza zagraniczna inwestycja w historii Cloud Technologies.

Data Center Mind, nowo otwarte centrum danych Netii (w podwarszawskich Jawczycach), otrzymało certyfikat zgodności z normą EN 50 600 – oficjalnym standardem krajów Unii Europejskiej w zakresie budowy, funkcjonowania i eksploatacji centrów przetwarzania danych (certyfikatem takim dysponują poza tym jeszcze tylko cztery inne DC w Polsce). Normy wchodzące w skład standardu EN 50 600 obejmują wszystkie obszary związane z budową, funkcjonowaniem i eksploatacją centrów przetwarzania danych. Netia DC Mind posiada także między innymi certyfikat Class 3, przy czym wiele elementów infrastruktury zostało wykonanych w najwyższej 4. klasie.