Tymczasem to właśnie ludzie i ich czas stanowią przeszkodę w przestrzeganiu prawa. Osoby zobowiązane do kontroli jakości są zwykle zajęte wieloma innymi problemami, a sam proces musi być przecież regularnie powtarzany. I tu pojawia się wyzwanie, które stanowi jednocześnie szansę dla resellerów. Polega ona na zastosowaniu EIZO RadiCS, a więc rozwiązania, które umożliwia automatyzację  procesu kontroli jakości monitorów (także zdalną, poprzez RadiNET Pro). A skoro jakiś proces można zautomatyzować, zapewniając przy tym wszystkie wymagane testy o czasie, i to bez udziału człowieka, to jest to wysoce pożądane rozwiązanie w każdym szpitalu.

do-środka-adv-alstor

RadiCS to zestaw kalibratora EIZO UX2i oprogramowania RadiCS, które jest skutecznym narzędziem zapewniającym pełną obsługę procesu kontroli jakości monitorów, od kalibracji, po testy zgodności i niezmienności parametrów, jak również zarządzanie kalibrowanymi aktywami, kontrolę lekarskich testów codziennych czy generowanie raportów z historii kalibracji, co wspomaga realizację procedur przygotowawczych pod akredytację pracowni radiologicznej.

Oprogramowanie RadiCS jest bardzo intuicyjne. Przy połączeniu z instalacją serwerową wewnątrz szpitala RadiNET Pro pozwala na scentralizowane zarządzanie oraz odciążenie zasobów ludzkich i automatyzację procedur, w tym raportowania z testów codziennych (wymaganych przy mammografii) oraz innych zdalnych kontroli możliwych do zaplanowania w optymalnym czasie (w zakresie 24 godz. na dobę). W szpitalach, gdzie liczba stacji lekarskich do jednoczesnej kontroli przekracza kilka, a stacji przeglądowych kilkadziesiąt sztuk, daje to wymierne korzyści finansowe i czasowe. Automatyczna kontrola wykonywania testów czy baza wyników są niezwykle przydatne dla optymalizacji kosztów i czasu pracy, szczególnie w dobie „koronakryzysu”, kiedy dąży się do ograniczenia do minimum potrzeby przemieszczania się personelu po szpitalu oraz optymalizuje jego czas pracy, także w trybie zdalnym.

Z myślą o integratorach zainteresowanych wdrażaniem tego typu rozwiązań w szpitalach, dystrybutor marki EIZO w Polsce, firma Alstor, oferuje szkolenia, podczas których prezentuje aspekty techniczne instalacji opisanych rozwiązań oraz kalibracji monitorów medycznych. Oprogramowanie RadiCS jest kompatybilne z diagnostycznymi monitorami EIZO z serii RadiForce oraz przeglądowymi z serii MX.

* Taki obowiązek wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia z 12 listopada 2015 roku oraz obwieszczenie ministra zdrowia z 3 kwietnia 2017 roku. 

RadiCS i RadiNET Pro to…

  • optymalna kontrola zgodności z wymogami dla monitorów diagnostycznych i przeglądowych do zastosowań w radiologii, czy przy ocenie dokonywanej przez klinicystów na oddziałach szpitalnych,
  • kalibracja monitorów diagnostycznych i przeglądowych do standardu DICOM – po włączeniu autokalibracji lub kalibracji zdalnej,
  • dostęp i zarządzanie infrastrukturą monitorów do testów poprzez webowy wirtualny pulpit (Virtual Desktop Infrastructure),
  • możliwość estymacji zużycia panelu w monitorze diagnostycznym i poglądowym (planowanie wymiany z wyprzedzeniem) w związku ze spełnianiem warunków RMZ z 12 listopada 2015 r.,
  • możliwość przechowywania i wydruku raportów z kalibracji oraz testów w obrębie szpitala,
  • kalendarz z funkcją przypominania o cyklicznych kontrolach obrazów w procedurach testowych,
  • prosty i intuicyjny interfejs użytkownika.

Dodatkowe informacje: Karolina Trojanowska, dyrektor marketingu, Alstor, k.trojanowska@alstor.com.pl, www.eizo.pl