Po ubiegłorocznym spadku sprzedaży w europejskiej dystrybucji IT, który Context ocenia na 6 proc., brytyjscy analitycy spodziewają się poprawy koniunktury w 2024 r. Prognoza z listopada ub.r. przewiduje wzrost obrotów średnio o 2,6 proc. rok do roku, przy czym oczekiwana zmiana mieści się przedziale od -0,5 proc. w pesymistycznym wariancie do 6,5 proc. w scenariuszu optymistycznym. Rzecz jasna, wiele będzie zależeć od sytuacji makroekonomicznej i tego, jak warunki gospodarcze wpłyną na popyt konsumencki i inwestycje ze strony przedsiębiorstw.

– Dane analityków Contextu i Grupy AB wskazują na to, że odbicie na rynku IT w regionie EMEA nastąpi już w pierwszym półroczu 2024. Liczby jednoznacznie wskazują, że region, w którym działamy, a więc Polska, Czechy i Słowacja, jest wręcz skazany na najszybszy rozwój w całej Europie. Wynika to z faktu, że mowa o krajach wciąż rozwijających się, których potencjał jest ogromny – mówi Zbigniew Mądry, COO Grupy AB.

Zwłaszcza postępująca transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i gospodarstw domowych stwarza potencjał wzrostu rynku, przy czym nie tylko w obecnym, ale też kolejnych latach. Istotnym impulsem powinno być odblokowanie środków z Krajowego Programu Odbudowy, w którym 4,9 mld euro (ok. 21 mld zł) zostanie bezpośrednio przeznaczone na transformację cyfrową (w komponencie trzecim KPO). Również część funduszy przypisanych do innych komponentów (jest ich jeszcze cztery) zostanie wydana na rozwiązania cyfrowe. Szacuje się, że w ten sposób polski rynek IT może zostać zasilony kwotą na poziomie 35 mld zł. Co istotne, zgodnie z warunkami Brukseli, środki te trzeba będzie wykorzystać wyjątkowo szybko, bo do 31 sierpnia 2026 r. To może w najbliższych kwartałach spowodować kumulację płynących na rynek pieniędzy – o ile nowa władza spełni warunki uwolnienia całości kwot z KPO.

Sprzedaż urządzeń końcowych powinna pójść w górę także dzięki kontynuacji programu „Komputer dla ucznia”, który w zeszłym roku przełożył się na sprzedaż blisko 400 tys. urządzeń za 1,2 mld zł.

– Fundusze unijne mogą być pomocne w aktywizacji jednego z najmniej docenianych segmentów rynku IT, czyli usług dla seniorów. Telemedycyna, zdalna asysta czy wideokonferencje dla samotnych seniorów są ciągle słabo rozwinięte. W końcu powinien być także widoczny efekt rozbudowy sieci 5G w rozwoju nowych usług i modeli biznesowych, zwłaszcza w obszarze IoT – uważa Mariusz Kochański, CEO Exclusive Networks CEE.

Zdaniem dystrybutora

Zbigniew Mądry, COO, Grupa AB Zbigniew Mądry, COO, Grupa AB  

Perspektywy na 2024 rok w naszej branży są zdecydowanie pozytywne. Jako impulsy wzrostowe można wskazać postępującą transformację cyfrową oraz liczne programy rządowe i unijne, w tym zapowiedź kontynuacji programu „laptopy dla 4-klasisty” oraz dla nauczyciela, czy modernizację infrastruktury cyfrowej w urzędach i wojsku. Pozytywnie na sprzedaż będzie także wpływać dalszy rozwój pracy hybrydowej i zbliżające się zakończenie technicznego wsparcia dla Windows 10. Ponadto widzimy zwiększony popyt na urządzenia, które obsłużą rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową. W kategorii enterprise liczymy na kolejne duże projekty w szkolnictwie wyższym, a więc rozbudowę systemów superkomputerowych. Obserwujemy też rosnące zapotrzebowanie na sprzęt RTV, związany z tegorocznymi międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi.

  
Mariusz Kochański, CEO, Exclusive Networks CEE Mariusz Kochański, CEO, Exclusive Networks CEE  

Rynek dystrybucji IT będzie w najbliższych miesiącach nadal znajdował się pod presją kosztu kapitału. Polscy dystrybutorzy tradycyjnie pełnią ważne funkcje finansowania, a wzrost kosztów pracy zwiększa zainteresowanie integratorów usługami obcymi. Wśród naszych partnerów dostrzegamy dwa modele działalności. Pierwszy to firmy inżynierskie z wysokimi kompetencjami własnymi, ale i dużymi kosztami stałymi. Drugi to firmy doradcze, która pomagają klientowi w poszukiwaniu optymalnego dla niego rozwiązania. Te drugie chętnie posiłkują się zewnętrznymi dostawcami, co pozwala zmniejszyć im stałe koszty. Obserwujemy jednocześnie wzrost zainteresowania usługami zaawansowanego marketingu cyfrowego, gdyż coraz więcej klientów poszukuje w internecie inspiracji dla nowych pomysłów i wdrożeń.

  
Tadeusz Kurek, prezes, NTT System Tadeusz Kurek, prezes, NTT System  

Według naszych przewidywań tegoroczna sprzedaż w dystrybucji powinna wzrosnąć, chociaż raczej w niewielkiej skali. Nie zakładam ponadto, aby któraś grupa produktowa odnotowała wyjątkowo wysoką dynamikę. Wygląda na to, że sytuacja na rynku będzie sprzyjała większej sprzedaży notebooków, a popularność smartwachy może spowodować duże wzrosty w tej właśnie grupie produktowej. W kanale detalicznym swoją pozycję umocnią RTV Euro AGD i Media Expert, przy czym trzymamy kciuki, aby Neonet wyszedł w tym roku na prostą. Ponieważ Komputronik też nie odnotował dobrych wyników za poprzedni rok, mamy do czynienia z koncentracją na dwóch podmiotach – co nie jest dobrą sytuacją dla rynku.

  
Marcin Ruciński,  Sales and Product Marketing Director, TD Synnex Marcin Ruciński,  Sales and Product Marketing Director, TD Synnex  

W tym roku będzie rosło zastosowanie sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, w tym oferta obejmująca zaawansowane narzędzia oparte na AI. Zwiększone wykorzystanie cloud computingu będzie wymagać bardziej zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa w chmurze. Tutaj widzimy dużą rolę dystrybucji, która może skupić się na dostarczaniu odpowiednich narzędzi i rozwiązań oraz na szkoleniach partnerów i klientów. Można spodziewać się przy tym dalszej konsolidacji rynku. Większe firmy będą przejmować mniejsze, aby wzmocnić swoją pozycję. Czynniki, które mogą hamować wzrost, są te same, co w 2023 roku, czyli generalnie mniej stabilna sytuacja geopolityczna, wysoka inflacja oraz wzrost kosztów przedsiębiorców i konsumentów, co wpływa negatywnie na wydatki na IT. Pod znakiem zapytania leży przyszłość środków z KPO i sposób realizacji programów rządowych.