Europejskie wydatki na ICT osiągną prawie 1,1 bln dol w 2023 r. – według IDC. Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 5,3 proc. co roku do 2027 r.

Co będzie sprzyjać wzrostom, a co je hamować

Inwestycje w automatyzację, platformy sztucznej inteligencji, oprogramowanie zabezpieczające i narzędzia programowe będą głównymi czynnikami napędzającymi wydatki na ICT na kontynencie.

Natomiast inflacja, zwiększone koszty życia, wysokie stopy procentowe i niepewność na rynku pracy należą do najsilniejszych czynników hamujących wydatki konsumenckie, zwłaszcza na produkty i usługi, które nie są niezbędne.

Firmy nie szaleją z inwestycjami

Przedsiębiorstwa również stały się bardziej ostrożne, do priorytetów należy redukcja kosztów i ochrona zysków. Niemniej jednak europejskie wydatki na oprogramowanie odnotują w 2023 r. dwucyfrowy wzrost, natomiast sprzęt będzie jedyną kategorią spadkową w porównaniu do 2022 r.

W 2024 roku będzie jeszcze lepiej

„Perspektywy europejskich wydatków na ICT w 2023 r. są pozytywne ze względu na duży popyt na sztuczną inteligencję i platformy aplikacyjne, a także oprogramowanie zabezpieczające” – mówi Zsolt Simon, starszy analityk ds. badań w IDC Europe.

„Widzimy oznaki jeszcze większego wzrostu rynku w 2024 roku, napędzanego transformacją cyfrową w branżach takich jak motoryzacja, sektor paliwowy, usługi użyteczności publicznej i opieka zdrowotna, przy czym organizacje inwestują w technologie, aby wspierać innowacje i zdobywać przewagę konkurencyjną” – zaznacza Simon.

Trzy branże z największymi wydatkami

W segmencie B2B najwięcej na ICT w Europie w 2023 r. wydadzą: bankowość, telekomunikacja i administracja centralna.

Migracja do chmury, modernizacja infrastruktury i wdrażanie sztucznej inteligencji będą najważniejszymi czynnikami wzrostu. Energetyka (w tym usługi użyteczności publicznej i przemysł naftowo-gazowy) będzie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w 2023 r. Przy czym kluczowe znaczenie dla firm w sektorze naftowo-gazowym będą miały wydatki na ESG oraz generujące nowe źródła przychodów dzięki nowym modelom biznesowym.

Branża ICT: większy spokój po zawirowaniach

Spośród wszystkich branż, sektor oprogramowania i usług IT najbardziej zwiększy wydatki na ICT do 2027 r., średnio o 11 proc. co roku.

W latach 2022 i 2023 w branży wystąpiły turbulencje związane z rosnącymi kosztami, zwolnieniami i spadkiem zysków, IDC spodziewa się jednak, że firmy sofware’owe i dostawcy usług IT ustabilizują się i zwiększą swoje wysiłki innowacyjne, m.in. położą większy nacisk na generatywną sztuczną inteligencję.