Aż 67 proc. pracowników branży IT chce, żeby pracodawca angażował się w tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Co więcej, 77 proc. czuje, że otrzymałoby wsparcie przełożonego, gdyby o nie poprosili – wynika z badania HearMe i Bitnoise.

Ponad połowa (59,3 proc.) badanych wskazała, ze czuje otwartość na rozmowy o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Jedna trzecia (33 proc.) twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy często doświadczała wsparcia ze strony przełożonego, a 23,7 proc. – bardzo często.

Nie mniej ważne jest wsparcie zespołu: 73,8 proc. badanych potwierdza, że może się zwrócić o pomoc do kolegów i koleżanek z pracy.

Pracownicy branży IT wskazują też na problemy. Połowa pytanych twierdzi, że największą frustrację wywołuje u nich chaos komunikacyjny w firmie. Na drugim miejscu jest poczucie bezsensu (31,4 proc.), a na trzecim monotonia (27,1 proc.).

Z odpowiedzi wynika też, że pracownicy branży IT uważają, że są obarczeni ryzykiem wypalenia zawodowego (48,3 proc.). Co drugi programista doświadcza problemów z koncentracją w pracy. Z kolei 42,4 proc. odpowiedziało, że czasami na koniec dnia czują się wykończeni.

„W 2022 roku nie ma już miejsca na stygmatyzację zdrowia psychicznego. Liderzy i managerowie są odpowiedzialni za stworzenie bezpiecznego środowiska, otwartego na dyskusję o zdrowiu psychicznym. Tylko w atmosferze dialogu pracownik może czuć się komfortowo, co przełoży się na dobre samopoczucie i ogólną satysfakcję z pracy”– komentuje Katarzyna Gryzło, CEO HearMe.

Warto zauważyć, że zadowolenie z pracy zyskuje na znaczeniu w sytuacji ostrej rywalizacji o fachowców.

Według CEO istotne jest wsparcie od przełożonego i zespołu oraz ogólne poczucie docenienia. Z badania wynika, że aż 62,7 proc. pracowników czuje się docenianych w miejscu pracy.

Wyzwania i presja. To dwa słowa klucze, które najczęściej słyszę w gabinecie psychologicznym, gdy profesjonaliści z branży IT opisują swoją codzienność” – komentuje psycholożka Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys.

Według niej negatywnie na płynność wykonywania zadań mogą wpływać nieaktualne wersje narzędzi pracy, powtarzające się usterki, opóźnienia wynikające z niewywiązania się ze swojej części projektu przez innych członków zespołu lub sprzeczne komunikaty od przełożonych.

Wyniki badania pokazują, że pracownicy IT uważają anonimowe wsparcie psychologiczne za jeden z trzech najchętniej wybieranych benefitów well-beingowych, zaraz po elastycznym czasie pracy i pracy zdalnej 

Mianowicie 57,6 proc. badanych pracowników stwierdziło, że obecność darmowej opieki psychologa wpłynęłaby na decyzję o wyborze miejsca pracy. Z kolei 42,4 proc. pomogłaby podjąć decyzję o pozostaniu w obecnej firmie.

———————————————————————

Dane zawiera raport z badania „Dwie strony medalu. Dynamiczna branża IT a zdrowie psychiczne”, przeprowadzonego przez HearMe i Bitnoise.