IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Vademecum | Dodano: 2017-03-20 07:21

Zmiany w ustawie: Prawo zamówień publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona przede wszystkim na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.Przedstawiamy wybrane, najistotniejsze wprowadzone zmiany w prawie zamówień publicznych.

prawo zamówień publicznych ustawa zamówienia publiczne zmiany w prawie
Autor: opr. Dariusz Hałas | Dodano: 2015-03-18 09:05

Przetargi publiczne – wprowadzenie

Wszystkie instytucje, które są dysponentami funduszy publicznych, muszą postępować zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177) w przypadku każdego zakupu towaru lub usługi, których wartość przekracza równowartość 30 tys. euro (wcześniej obowiązujący próg 14 tys. euro został zniesiony uchwaloną 7 lutego 2014 r. nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; nowa stawka obowiązuje od 16 kwietnia 2014 r.).

prawo zamówień publicznych przetargi publiczne
Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2011-06-01 10:16

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Bez wyroku sądu urząd, spółka państwowa lub samorządowa mogą zerwać umowę z firmą, która realizuje kontrakt przetargowy, i na trzy lata wyeliminować ją z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Sankcja dotyczy przedsiębiorstw, które zdaniem zleceniodawcy nie wywiązały się z umowy i naraziły go na straty.

nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych
Autor: Urszula Smoktunowicz | Dodano: 2010-02-15 19:05

Sprawniejsze procedury przetargowe?

Szybszy zwrot wadium, możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczek przedsiębiorcom, aby mogli wywiązać się z umowy, zniesienie możliwości protestów i niższe progi unijne – to tylko niektóre z ostatnich zmian przepisów regulujących zamówienia publiczne. Najwięcej kontrowersji wśród oferentów budzi rozwiązanie kwestii protestów.

Action Comarch dariusz bonik edward wojtysiak logon monika wandzel NTT System prawo zamówień publicznych protest przetarg pzp siwz wadium włodzimierz florek