IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2011-06-13 14:43

Uwaga na dane! Wysokie grzywny

7 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Obecnie przepisy umożliwiają generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych m.in. nałożenie grzywny, która ma zmusić osoby prawne lub fizyczne do wykonania jego decyzji. Dlatego szczególnie przedsiębiorstwa powinny zadbać o dostosowanie się do zmienionego prawa.

giodo nowelizacja ustawy ochrona danych osobowych
Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2011-06-01 10:16

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Bez wyroku sądu urząd, spółka państwowa lub samorządowa mogą zerwać umowę z firmą, która realizuje kontrakt przetargowy, i na trzy lata wyeliminować ją z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Sankcja dotyczy przedsiębiorstw, które zdaniem zleceniodawcy nie wywiązały się z umowy i naraziły go na straty.

nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych