Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2019-04-16 12:10

Przetargi publiczne: rozdrobnienie i specjalizacja

Rynek zamówień publicznych dotyczących sprzętu komputerowego zdominowany jest przez mniejsze firmy, które specjalizują się w obsłudze sektora publicznego. Duzi integratorzy wygrywają głównie w przetargach na systemy informatyczne i oprogramowanie. W 2018 r. dostawcami sprzętu do odbiorców z sektora publicznego były 754 podmioty.

mdp przetargi publiczne roman wiskowski
Autor: opr. Dariusz Hałas | Dodano: 2015-03-18 09:05

Przetargi publiczne – wprowadzenie

Wszystkie instytucje, które są dysponentami funduszy publicznych, muszą postępować zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177) w przypadku każdego zakupu towaru lub usługi, których wartość przekracza równowartość 30 tys. euro (wcześniej obowiązujący próg 14 tys. euro został zniesiony uchwaloną 7 lutego 2014 r. nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; nowa stawka obowiązuje od 16 kwietnia 2014 r.).

prawo zamówień publicznych przetargi publiczne