Waloryzacja wynagrodzenia stanie się możliwa w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, stawek ZUS i stawek VAT. Stosowne zapisy powinny znaleźć w umowach, które zostaną zawarte po 18 października. W sprawie waloryzacji wartości kontraktu trzeba zwrócić się do zamawiającego w ciągu 30 dni od zmiany uzasadniającej renegocjacje, np. od podwyższenia płacy minimalnej. Nowelizacja otwiera furtkę do możliwości zmiany wartości kontraktu, natomiast nie oznacza to automatycznie, że zamawiający musi się na nią zgodzić.

W przypadku umów zawartych wcześniej waloryzacja również jest możliwa na podstawie przepisów przejściowych. Możliwość renegocjacji pojawi się na początku przyszłego roku, gdy wzrośnie płaca minimalna (z 1680 zł do 1750 zł brutto). Jednak nie wszystkie umowy można próbować renegocjować na tej podstawie. Zmiany kwot ubezpieczeń czy płac muszą mieć wpływ na koszty wykonawcy.