Pod koniec maja ogłoszone zostały wyniki Lenovo za rok finansowy 2022/2023. Wartościowo już prawie 40 proc. sprzedaży stanowiły produkty, rozwiązania i usługi niezwiązane z biznesem komputerów osobistych oraz stacji roboczych, co niewątpliwie stawia producenta w nowym świetle.

Warto przy tym zwrócić uwagę na spektakularne wyniki sprzedaży, jakie osiągnął dział Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), oferujący rozwiązania dla centrów danych. Zostało pobitych kilka rekordów, wśród których najważniejszy dotyczy wzrostu zysku operacyjnego o aż 1363 proc. – z 7 do 98 mln dol. W tym samym czasie sprzedaż serwerów wzrosła o 29 proc., a pamięci masowych – aż o 208 proc. Ogólnie obroty działu ISG wzrosły o 37 proc., z 7140 do 9756 mln dol.

Oferta Lenovo dla centrów danych charakteryzuje się bardzo dużą przejrzystością i czytelnym układem. Zawiera wszelkiego typu serwery, macierze dyskowe (serwery plików, blokowe i hybrydowe SAN/NAS), rozwiązania do ochrony danych (backup i archiwizacja) oraz dedykowane systemy wirtualizacyjne.

W portfolio producenta znajdują się również certyfikowane systemy do obsługi konkretnych aplikacji, w tym baz danych SAP HANA. Zapewniają one potrzebną dla tych środowisk skalowalność, wydajność i dużą pojemność pamięci RAM. Partnerzy, których klienci są zainteresowani tego typu systemami, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie. Do ich dyspozycji są pozytywnie oceniane przez integratorów i klientów końcowych narzędzia wspierające proces wdrożenia, skrypty automatyzujące instalację oraz inżynierowie z działu usług profesjonalnych, którzy pomagają zaprojektować całe środowisko, przygotować odpowiednią dokumentację, jak też uczestniczą w procesie sprzedaży oraz samego wdrożenia, jeżeli klient wyrazi takie zainteresowanie.

Powyższe podejście pomaga w uproszczeniu obsługi klientów, optymalizacji środowisk IT oraz obniżeniu kosztów ich użytkowania, co przekłada się na duży wzrost zainteresowania tymi systemami – zarówno ze strony małych i średnich firm, jak też dużych przedsiębiorstw (największy klaster SAP HANA w Polsce bazuje właśnie na serwerach Lenovo).

Internet Rzeczy w praktyce

Lenovo ma w swoim portfolio także różnorodne rozwiązania dla środowisk Internetu Rzeczy (IoT), takie jak serwery brzegowe, bramki IoT, sensory, kontrolery, kamery i inne. Umożliwiają one zbieranie różnego typu informacji, zarządzanie nimi i analizowanie. Urządzenia klasy edge computing pozwalają na szybsze przetwarzanie danych na brzegu sieci, co zapewnia większą kontrolę nad danymi i przyczynia się do zmniejszenia opóźnień podczas ich przesyłania. Rozwiązania te są stosowane przy różnego typu interesujących projektach, nie tylko u klientów końcowych w branży produkcyjnej czy logistycznej. 

Dobrym przykładem może być stworzenie infrastruktury smart city w Barcelonie, gdzie rozmieszczone w całym mieście serwery Lenovo służą do kompleksowego zarządzania nim, co niewątpliwie usprawnia codzienne życie zarówno mieszkańców, jak i turystów. Odpowiadają między innymi za parametryzację tras logistycznych w celu zapewnienia lepszej przepustowości i uzyskania konkretnych oszczędności, jak też ułatwiły stworzenie autonomicznego systemu transportu miejskiego. Kamery wideo przesyłają obraz o wysokiej jakości z miejsc o wysokim obłożeniu w trakcie sezonu turystycznego, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym gościom.

Warto dodać, że dzięki systemom przetwarzania brzegowego w Barcelonie powstała prywatna sieć 5G dla straży miejskiej i policji, co znacząco usprawniło zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi. Specjalnie dla turystów odwiedzających Barcelonę został też stworzony wirtualny przewodnik po mieście.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.lenovo.pl.