Taniej i szybciej

Czym można zachęcić klientów do płacenia za wynajem urządzeń wraz z obsługą techniczną zamiast wydawania pieniędzy na ich zakup? Przy podejmowaniu decyzji z pewnością kluczowy jest argument natury finansowej. Model DaaS pozwala obniżyć finansowy próg wejścia w posiadanie nowoczesnych rozwiązań. Daje też szansę równomiernego rozłożenia wydatków na dłuższy okres korzystania z nich. Wolne środki można przeznaczyć na inne cele inwestycyjne.

Model ten pozwala również w sposób elastyczny reagować na zmienne potrzeby w zakresie dostępu do urządzeń cyfrowych. W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania, gdy trzeba na przykład okresowo zatrudnić dodatkowych pracowników do obsługi zwiększonej liczby zleceń, nie ma potrzeby wykładania dużej kwoty na zakup komputerów czy kolejnych urządzeń sieciowych. Można je wypożyczyć tymczasowo, wraz z obsługą techniczną, tak jak w przypadku organizowania firmowej konferencji czy udziału w targach. To optymalne rozwiązanie, gdyż często komputery kupione w ramach wzmożonego zapotrzebowania, na przykład na potrzeby akcji promocyjnej, po uspokojeniu się sytuacji w firmie trafiają do magazynu i czekają bezużytecznie na kolejną okazję.

Z kolei w sytuacji konieczności zapewnienia firmie informatycznego środowiska pracy korzyść z wynajmu w modelu DaaS jest taka, że przy ograniczonym budżecie, można pozwolić sobie na stałe użytkowanie bardziej zaawansowanego technologicznie komputera, serwera czy drukarki bez konieczności posługiwania się gorszymi rozwiązaniami tylko dlatego, że są tańsze. To szansa na posiadanie nieustannego dostępu do najnowszych technologii z ich pełną obsługą serwisową.

Nie tylko urządzenia

Firmy oferujące długotrwały wynajem sprzętu pozwalają przeważnie na elastyczne dopasowywanie umowy w trakcie jej trwania do aktualnych potrzeb klienta. To daje możliwość zmniejszania lub zwiększania liczby wykorzystywanych urządzeń, jak też ich konfigurowania i rekonfigurowania w zależności od pojawiających się u odbiorcy uwarunkowań biznesowych i zmian na rynku. Dostawca usługi zapewnia również obsługę techniczną, co gwarantuje chociażby możliwość szybkiej wymiany zepsutych czy wadliwych maszyn.

Dodatkową korzyścią jest to, że usługodawca zapewnia wynajem sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem, które będzie od razu dopasowane do potrzeb klienta i gotowe do wykorzystania bez konieczności angażowania firmowego informatyka. Z wielu analiz rynkowych wynika, że dla licznej grupy przedsiębiorstw podstawową korzyścią z usługi DaaS jest odciążenie firmowych informatyków od zadań związanych z bieżącą obsługą sprzętu. Dzięki temu wewnętrzny dział IT może skupić się na bardziej strategicznych projektach zamiast tracić czas na serwisowanie laptopów czy drukarek. Ten model daje klientom większą elastyczność działania poprzez przekazanie dostawcy usługi odpowiedzialności za zarządzanie sprzętem.

Zdaniem integratora

Paweł Kwidziński, dyrektor działu biznesu, Delkom 2000  

Widzimy stale rosnące zainteresowanie modelem usługowym w zakresie korzystania z urządzeń IT. Dla wielu jest to jednak wciąż jeszcze rozwiązanie nieznane. Nasza rola sprowadza się więc w dużej mierze do edukacji klientów. Korzystanie z usług subskrypcyjnych jest już dzisiaj popularne w wielu dziedzinach, takich jak odtwarzanie muzyki i filmów czy wynajem samochodów. DaaS, jako model subskrypcyjny w obszarze IT, także jest w przyszłości skazany na sukces. Potrzebna jest jedynie większa popularyzacja tego rozwiązania. Docelowo to zdecydowanie coś więcej niż leasing czy najem długoterminowy. W modelu DaaS klient zyskuje przede wszystkim elastyczność korzystania ze sprzętu komputerowego – ma możliwość rozwiązania umowy w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych kosztów. Obecnie w Polsce brak jednak powszechnie dostępnych mechanizmów finansowych, które pozwalają na daleko idącą elastyczność. Każda firma musi szukać rozwiązań we własnym zakresie.