Usługi chmurowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem sektora MŚP. Dzieje się tak, ponieważ zmienia się sposób myślenia o bezpieczeństwie danych. Poza tym małych i średnich przedsiębiorstw zazwyczaj nie stać na utrzymanie kosztownej infrastruktury informatycznej. Stąd rosnące zainteresowanie rozwiązaniem Disaster Recovery as a Service, które w przeciwieństwie do Backup as a Service przywraca infrastrukturę, łącznie ze wszystkimi hostowanymi aplikacjami, systemami plików i bieżącymi konfiguracjami systemu.

W ramach tego rozwiązania usługodawcy oferują stworzenie zapasowego centrum danych na bazie własnej infrastruktury, w którym umieszczane są replikowane dane. Co więcej, w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb klientów model DRaaS wyosażono w funkcję wykonywania kolejnej kopii danych na serwerach w centrum danych dostawcy usługi. Za tym, żeby firma z sektora MŚP skorzystała z DRaaS, zamiast tworzyć własny system wysokiej dostępności, przemawia m.in. różnica w doświadczeniu pracowników. Renomowani dostawcy usług dysponują certyfikowanym zespołem, który niejeden raz poradził sobie z typowymi oraz niestandardowymi sytuacjami kryzysowymi.

Chmura w MŚP

Na jesieni 2017 r. agencja badawcza ARC Opinia i Rynek na zlecenie Aruba Cloud przeprowadziła badanie „Użytkowanie usług chmurowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce”. Wynika z niego, że w firmach wykorzystujących chmurę odsetek usług IT działających na bazie rozwiązania wdrożonego lokalnie wynosi 69 proc. Pozostała część usług (31 proc.) jest realizowana w chmurze. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw najpowszechniejszą usługą w chmurze (55 proc.) jest przechowywanie danych (Storage as a Service – STaaS). Mniej popularne jest  oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS) jak też backup w chmurze (Backup as a Service – BaaS), których używa odpowiednio 32 i 31 proc. ankietowanych. Co istotne, aż ponad połowa respondentów uważa, że najpopularniejszą usługą chmurową w przyszłości będzie właśnie backup.

Z kolei z platform informatycznych w modelu usługowym (Platform as a Service – PaaS) oraz z infrastruktury informatycznej jako usługi (Infrastructure as a Service – IaaS) korzysta kolejno 21 i 18 proc. badanych. Najrzadziej wykorzystywaną usługą jest awaryjne odzyskiwanie danych w chmurze (Disaster Recovery as a Service – DRaaS) – wdrożyło ją tylko 9 proc. respondentów.

Najczęściej w chmurze umieszczane są dane produkcyjne (67 proc. wskazań). Kopie zapasowe w ten sposób wykonuje 40 proc. ankietowanych. 28 proc. firm umieszcza w chmurze wirtualne prywatne serwery (VPS), a jedna czwarta – maszyny wirtualne. Generalnie, pomimo że przedsiębiorstwa w Polsce nadal korzystają głównie z własnej infrastruktury informatycznej, widać stopniowy i stały wzrost popularności chmury.

 

DRaaS ma sens

Co wpłynęło na zmianę stanowiska rodzimych przedsiębiorców odnośnie do usług chmurowych? Przede wszystkim rosnący poziom wiedzy na ich temat. Zarządy firm zorientowane w realiach i korzyściach wynikających z wykorzystywania chmury coraz częściej dochodzą do wniosku, że taki model może pomóc im zoptymalizować koszty IT i usprawnić procesy biznesowe. Obecnie coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na zreplikowanie swojego środowiska IT i przeniesienie go do chmury, a przez to przerzucenie odpowiedzialności za zapewnienie dostępności aplikacji i danych na usługodawcę. Klient nie musi samodzielnie utrzymywać zapasowego centrum danych i dbać o jego bezpieczeństwo, a usługa Disaster Recovery as a Service w chmurze kosztuje niewiele. Dlatego można zaobserwować, że świadomość potrzeby posiadania rozwiązań DRaaS bardzo szybko rośnie w sektorze MŚP. I to właśnie te firmy mogą być największym beneficjentem usługi przywracania dostępności środowisk po awarii.

W przypadku DRaaS usługobiorca ponosi głównie koszty związane z wyborem i oceną dostawcy. Także czas pełnego wdrożenia usługi jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku projektów realizowanych lokalnie, co jest kolejnym czynnikiem, który firmy biorą pod uwagę, decydując się na chmurę. Tak jak mało kto obecnie instaluje serwery pocztowe we własnym centrum danych, podobnie niewiele podmiotów z sektora MŚP stać na uruchomienie odrębnej infrastruktury do przetestowania jednej usługi lub aplikacji, czy nawet jej produkcyjne wdrożenie. We współczesnym, dynamicznym świecie biznesu nikt nie ma czasu na budowę niezbędnych zasobów przez 2–3 miesiące (a nawet i dłużej). Chmura publiczna umożliwia uruchomienie zasobów IT w kilka minut, bez ponoszenia gigantycznych kosztów inwestycyjnych. Może też posłużyć do szybkiego dostarczenia w zasadzie każdej aplikacji, której potrzebuje klient końcowy.

 

Marcin Zmaczyński
Head of Marketing CEE, Aruba Cloud

Backup dziś jest wykonywany praktycznie przez każdy dział IT,
chmura obliczeniowa zapewnia zaś przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości w tym zakresie. Te firmy, które wdrożyły już politykę składowania i obiegu informacji, mogą potraktować usługi chmurowe jak dodatkowy „nośnik”, znajdujący się poza ich macierzystym centrum danych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie usługi przywracania środowisk IT do pracy po awarii, np. przez natychmiastowe uruchomienie wirtualnej instancji serwera bezpośrednio z chmury, co jest znacznie szybsze niż kopiowanie jego obrazu z powrotem do centrum danych firmy i wdrażanie jej na lokalnych serwerach.

 

 

Program partnerski w chmurze

Aruba Cloud, jako jeden z wiodących na rynku dostawców usług DRaaS, jest otwarta na budowanie długotrwałych relacji w ramach programu partnerskiego. Dostępność usług typu white-label przyciąga głównie te firmy IT, które chcą sprzedawać rozwiązania chmurowe, np. oprogramowanie SaaS, ale nie mają do tego odpowiedniej infrastruktury. Wykorzystując sprawdzoną usługę IaaS od Aruba Cloud oraz przygotowany dla nich interfejs API, mogą połączyć swój produkt z rozwiązaniem Aruby, a następnie sprzedawać własną usługę w chmurze i nie informować klienta, jaka firma gwarantuje moc obliczeniową w chmurowym centrum danych.

Posiadanie ciekawego portfolio produktów, także działających w chmurze, ma bardzo duże znaczenie, jednak na polskim rynku równie istotne są marże. Rodzimy klient jest bardzo wrażliwy na koszt usługi, więc reseller musi zaoferować mu korzystną cenę, jednocześnie dbając o własny zysk. W ramach współpracy w modelu white-label reseller sam kształtuje ceny oferowanych przez siebie usług, mogą nawet być inne dla każdego klienta. Bazując na europejskiej sieci centrów danych Aruba Cloud, może stworzyć własne wirtualne data center, w którym zaoferuje klientowi końcowemu np. usługi chmurowe w modelu SaaS. Plan taryfowy ustalony przez Aruba Cloud zapewnia resellerowi zaoferowanie korzystnych cen użytkownikom końcowym, a jednocześnie uzyskanie satysfakcjonującej marży.

Do współpracy z operatorem centrum danych często motywuje partnerów świadomość, że wynajmowana przez nich infrastruktura jest wydajna i niezawodna, a ich klienci są zadowoleni zarówno z jakości, jak i ceny jego usług. Poczucie zaufania jest nie mniej cenne niż zysk i skłania partnerów do kontynuowania współpracy z Aruba Cloud oraz dalszego inwestowania w ich własne usługi i produkty, które mogą sprzedawać, korzystając z modelu white-label.

 

Dodatkowe informacje

Marcin Zmaczyński,

Head of Marketing CEE, Aruba Cloud, marcin.zmaczynski@arubacloud.pl