Szerzenie idei dobrych praktyk partnerskich znakomicie wpisuje się w rolę, jaką dystrybutorzy pełnią w kanale sprzedaży IT, stanowiąc kluczowe ogniwo pomiędzy producentami a resellerami i integratorami. Z jednej strony znają oczekiwania vendorów, a z drugiej w pełni rozumieją potrzeby ich partnerów. Dzięki temu mogą w profesjonalny i odpowiedzialny sposób nie tylko szerzyć ideę dobrych praktyk partnerskich, ale skutecznie lobbować na rzecz ich praktycznej realizacji przez producentów na rzecz społeczności partnerskiej. Z korzyścią dla całego ekosystemu sprzedaży w branży IT.

Ambasadorami Kodeksu Dobrych Praktyk Partnerskich w Branży IT są:

Gratulujemy i życzymy sukcesów w wypełnianiu tej zaszczytnej misji.

Certyfikat Channel Master

Dowód najwyższej dbałości o wysokie standardy i jakość bieżącej obsługi oraz rozwoju ekosystemu partnerskiego.