Oczekiwania finansowe specjalistek IT są zwykle większe niż ich realne wynagrodzenia – wynika z badania No Fluff Jobs. Podczas gdy widełki juniorek rozpoczynających pracę w IT zamykają się w przedziale 3-4 tys. złotych netto, ich wymarzona pensja wynosi 5-6 tys. złotych netto.

Z kolei kobiety z doświadczeniem zawodowym w IT na poziomie średnio zaawansowanym (mid/regular) zarabiają średnio 5-6 tys. zł netto, jednak oczekują stawek co najmniej dwa razy wyższych, tj. 10-15 tys. zł netto.

Źródło: No Fluff Jobs

Zarobki ważne, choć atmosfera najważniejsza

Dobre zarobki dla kobiet pracujących w branży IT są ważne (65 proc.), ale największą wartością w miejscu pracy jest dla nich atmosfera – wskazało ją aż 66 proc. respondentek.

Równie istotny dla pań w IT jest rozwój osobisty oraz możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach.

Z kolei dla kobiet, które dopiero decydują się na zmianę branży, największą wartością są zadowalające zarobki, ale wiele z nich wskazuje również na rozwój osobisty.

Aż 81 proc. kobiet pracujących w IT zadeklarowało, iż w swoim obecnym miejscu pracy ma możliwość awansu, a otrzymało go 37 proc.

Zdecydowana większość piastuje stanowisko specjalistki (67 proc.), ale już 18 proc. kieruje zespołem jako liderka lub menedżerka.

  

Najważniejsze wnioski z badania

  • Ponad 60 proc. kobiet otrzymało w ubiegłym roku podwyżkę wynagrodzenia,
  • 81 proc. pań w swoim obecnym miejscu pracy w IT ma możliwość awansu,
  • 67 proc. kobiet piastuje w IT stanowiska specjalistyczne,
  • programistki na stanowisku juniora zarabiają 3-4 tys. zł netto, specjalistki 5-6 tys. zł netto, a kobiety na stanowiskach seniorki i ekspertki od 10 do 15 tys. zł netto,
  • najpopularniejszą specjalizacją wśród kobiet w IT jest testing (16 proc.) Zaraz za nimi uplasowały się backend i frontend (po 12 proc.),
  • kobiety w IT najczęściej kodują w Javie (15 proc.), Javascripcie (12 proc,), Pythonie i SQL (po 11 proc.),
  • największą wartością dla kobiet w miejscu pracy jest atmosfera (66 proc.),
  • 65 proc. kobiet pracujących w IT czuje się spełniona w obecnym miejscu pracy.
  

Co trzecia kobieta trafiła do IT z innej branży

Jedynie 28 proc. kobiet pracujących w sektorze IT studiowało na kierunkach informatycznych i pokrewnych, 22 proc. zadeklarowało, iż zdobywało wiedzę samodzielnie, a 12 proc. uczestniczyło w kursach IT. Oznacza to, że 34 proc. pań w IT zdobywało wiedzę poza studiami informatycznymi.

Kobiety już pracujące w IT jak i te, które planują się w niej rozwijać, są dobrze wykształcone – 61 proc. z nich ukończyło studia magisterskie, a niecałe 30 proc. studia licencjackie i inżynierskie.

Wśród respondentek, które deklarują chęć pracy w IT, najliczniejszą są osoby z takich sektorów jak bankowość i finanse, sprzedaż, marketing, inżynieria i przemysł.

Testing i Java najpopularniejsze wśród kobiet

W obecnej edycji badania najpopularniejszą specjalizacją wśród kobiet pracujących w IT jest testing (16 proc.), frontend i backend (po 12 proc.) są na drugiej i trzeciej pozycji.

Jeśli chodzi o znajomość języków programowania oraz frameworków, najwięcej ankietowanych kobiet wskazało Javę (15 proc.).

W przypadku kobiet, które dopiero zamierzają rozwijać się w branży nowych technologii, jako najbardziej pożądane specjalizacje wskazują UX/UI (15 proc.), a następnie testing (11 proc.), project management i frontend (po 10 proc.).

Źródło: No Fluff Jobs

Umiejętności miękkie kluczem do kariery

„Rozwój umiejętności miękkich to klucz do lepszego zrozumienia potrzeb klienta i pracy w zespole, ale także zdobywania kolejnych szczebli kariery. Kobiety zapytane o to, jakie umiejętności nietechniczne nabyły w swoich dotychczasowych branżach, odpowiedziały, iż jest to m.in. umiejętność pracy w grupie, nastawienie na rozwiązywanie problemów czy zdolności analityczne, bardzo cenione wśród pracodawców z branży IT” – informuje Marta Steiner, Head of Product & Marketing, No Fluff Jobs.

Potrzebują nowych wyzwań

Najczęstszym powodem zmian pracy pań pracujących w branży jest potrzeba nowych wyzwań (30 proc.). Często przeszkadza im atmosfera w firmie (15 proc.) i niezgodne z oczekiwaniami zarobki (13 proc.), ale wskazano również m.in. utratę miejsca pracy (12 proc.) oraz brak poczucia stabilizacji zatrudnienia (9 proc.).

Początki bywają trudne

Jak wynika z badania No Fluff Jobs, kobiety spotykają się z kilkoma przeszkodami i wyzwaniami na początku swojej przygody z branżą IT.

Okazuje, że prawie 40 proc. ma trudności ze znalezieniem odpowiedniej oferty pracy, a 34 proc. nie wie, od czego zacząć ani od jakiej specjalizacji (26 proc.). Silna jest też obawa przed zmianą obecnej pracy (24 proc.). Część pytanych twierdzi również, iż kursy i materiały do nauki programowania są zbyt wysokie (23 proc.).

Tegoroczne badanie No Fluff Jobs pokazało, iż kobiety dostrzegają szanse, jakie niesie za sobą praca w branży IT – 38 proc. z nich dostrzega zapotrzebowanie na specjalistów IT na rynku” – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i Chief Operating Officer, No Fluff Jobs.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2021 roku na grupie 2650 kobiet z branży IT oraz tych, które deklarowały chęć rozpoczęcia pracy w tym sektorze. Deklarowane i oczekiwane wynagrodzenia w badaniu dotyczą stawek netto.