Wydatki przedsiębiorstw na sieci prywatne w ciągu 5 lat zwiększą się niemal 10-krotnie. Urosną globalnie z 1 mld dol. w 2023 r. do blisko 10 mld dol. w 2028 r. – prognozuje Juniper Research.

Trzy branże będą napędzały rynek: produkcja – 35 proc. udziału, sektor energetyczny – 20 proc. i usługi publiczne – 16 proc. Przewidywany dla nich wzrost to 722 proc.

Produkcja potrzebuje 5G

Sieci prywatne wykorzystują technologie komórkowe, tworząc zamkniętą infrastrukturę w przedsiębiorstwie. Sektor produkcyjny generuje największy popyt na prywatne sieci 5G ze względu na wymagania bezproblemowej koordynacji zautomatyzowanych procesów i urządzeń, co z kolei według analityków wymaga wysokiego poziomu orkiestracji za pośrednictwem sieci definiowanych programowo.

Można spodziewać się, że firmy produkcyjne będą szybko inwestować w sieci 5G ze względu na infrastrukturę o dużej gęstości urządzeń i wymaganiu bardzo niskich opóźnień.

Eksperci radzą dostawcom prywatnych sieci oferowanie przedsiębiorstwom usług zarządzanych w celu utrzymania stałych relacji z klientami i osiągania powtarzających się przychodów.

Ponadto badania wskazują, że zarządzanie zasobami widma będzie kluczowym czynnikiem decydującym o jakości usług, w celu zminimalizowania zakłóceń w sieci. W rezultacie podział sieci stanie się ważną technologią dla vendorów, która zapewni użytkownikom wysoką przepustowość.