Zanosi się na duże inwestycje w łączność bezprzewodową w europejskich firmach. Aż 41 proc. ankietowanych decydentów w przedsiębiorstwach twierdzi, że podjęło decyzję o zaangażowaniu w projekty bezprzewodowe lub aktualnie planuje ich realizację. Kolejne 38 proc. podaje, że projekty są już w fazie wdrożeń – według badania Panasonic Connect Europe.

5G i WiFi 6 na topie inwestycji

Ponad jedna trzecia (36 proc.) uważa technologię 5G za kluczową inwestycję bezprzewodową dla swojego przedsiębiorstwa, preferując przy tym sieci prywatne bardziej niż publiczne na terenach kampusów. Z kolei 22 proc. ankietowanych za najważniejszą technologię uważa Wi-Fi 6.

Zainteresowanie Bluetoothem i sieciami dalekiego zasięgu o małej mocy (LoRaWAN) okazuje się równie duże (po 21 proc.), ponieważ organizacje poszukują odpowiednich rozwiązań dla specjalistycznych zastosowań w swoich branżach, np. w logistyce łańcucha dostaw czy produkcji.

Europejskie firmy widzą istotny cel w wydatkach – spodziewają się zwiększenia swojej produktywności średnio o 32 proc. w ciągu trzech lat od wdrożenia technologii bezprzewodowej.

Nie wierzą, że łatwo się zarządza

Nadal pojawiają się wyzwania. Otóż 24 proc. ankietowanych wyraziło obawy dotyczące bezpieczeństwa informatycznego, natomiast 22 proc. niepokoją kwestie interoperacyjności i problemy związane z łącznością w obecnej infrastrukturze IT.

Natomiast 20 proc. ankietowanych jest nieufna co o łatwości zarządzania technologią sieci bezprzewodowej. Podobny odsetek zgłasza brak zaufania do zasobów, wiedzy i umiejętności IT.