Centrum Edukacyjne EduSoft otrzymało autoryzację firmy Nivo International na prowadzenie testów dla użytkowników pakietu Microsoft Office. Uczestnictwo w tych testach umożliwia zdobycie tytułu MOUS (Microsoft Office User Specialist). Test pozwala na sprawdzenie umiejętności zdobytych na kursach i umożliwia otrzymanie certyfikatu, potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Obecnie egzaminy prowadzone są w języku angielskim (planowane jest przetłumaczenie ich na język polski).