Polskie wydatki na chmurę: szybki wzrost

Pomimo obaw związanych ze spowolnieniem gospodarczym, tempo wdrażania chmury w Polsce nie słabnie. Według danych PMR w 2023 r. wydatki wzrosły aż o 1 mld zł wobec 2022 r., do poziomu 3,9 mld zł. Co istotne, zdaniem ekspertów w kolejnych latach chmura pozostanie jednym z głównych obszarów alokowania budżetów przez przedsiębiorstwa, przez co dynamika sprzedaży pozostanie wysoka.

Raport PMR wskazuje, że dla większości firm chmura staje się nieodzownym elementem ich transformacji cyfrowej. Na 2024 r. mniej niż jedno duże przedsiębiorstwo na 100 zapowiada cięcie wydatków na chmurę, 73 proc. zamierza je zwiększyć, a 27 proc. pozostawić bez zmian. W kolejnych latach wydatkom będzie sprzyjać wykorzystywanie AI w firmach i zapotrzebowanie na dużą moc obliczeniową oraz rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej (5G, światłowody). Analitycy PMR przewidują, że uruchomienie sieci 5G na częstotliwościach 3,4–3,8 GHz wpłynie na upowszechnienie mobilnych rozwiązań w chmurze. Ponadto unijna „Droga ku cyfrowej dekadzie” zakłada, że do 2030 r. minimum 75 proc. europejskich przedsiębiorstw powinno korzystać z rozwiązań chmurowych. Przy czym chmura nadal stanowi niewielką część całkowitych wydatków IT (mniej niż 10 proc. w 2023 r.), choć udział ten powinien sukcesywnie wzrastać.

* prognoza, Źródło: PMR, raport „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2024”

Firmy wolą modernizować niż budować od zera

Przedsiębiorcy częściej decydują się na unowocześnianie starszych systemów IT, niż tworzenie nowych od podstaw – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Red Hata. W sumie 59 proc. firm inwestuje w odświeżanie istniejącej infrastruktury i aplikacji, a 41 proc. buduje i wdraża rozwiązania zaprojektowane do pracy w chmurze (cloud-native). Szefowie IT z USA, Wielkiej Brytanii i regionu APAC, zapytani o to, co rozumieją pod pojęciem modernizacji, w większości (68 proc.) wskazali na usprawnienie procesów CI/CD (zarządzanie projektowaniem oprogramowania, bazujące na ciągłym dostarczaniu i integracji rozwiązań), natomiast 66 proc. wymieniło modernizację danych. To duża różnica w porównaniu z badaniem z 2021 r. Wtedy firmy definiowały modernizację przede wszystkim jako konteneryzację aplikacji (58 proc.) i przenoszenie ich do chmury (50 proc.). 

Źródło: badanie The State of Application Modernization 2024, Illuminas na zlecenie Red Hat

Obecnie już trzy na cztery organizacje (75 proc.) wykorzystują narzędzia AI w procesach unowocześniania systemów IT, najczęściej do optymalizacji wydajności i automatyzacji procesów. Aż 98 proc. przedsiębiorstw dostrzega korzyści z modernizacji: wzrost bezpieczeństwa (58 proc.), poprawę w obszarach związanych ze skalowalnością (53 proc.) i niezawodnością działania biznesu (52 proc.). Obok plusów firmy dostrzegają jednak szereg problemów w procesie unowocześniania IT. Aby je ograniczyć, 39 proc. firm korzysta z pomocy zewnętrznych ekspertów w ramach outsourcingu.


Cyfryzacja dokumentów: zero obaw

Procesy cyfryzacji w polskich firmach są coraz bardziej kompleksowe i dotyczą szerokiego zakresu procesów – wynika z badania zleconego przez polski oddział Canona. Średnie i duże organizacje, które rozpoczęły projekty transformacji cyfrowej, najczęściej deklarują, że większość procesów biurowych generują cyfrowo lub przetwarzają i przechowują znaczą część dokumentów w formie elektronicznej (odpowiednio 37 proc. i 32 proc.). Tylko 10 proc. udzieliło odpowiedzi wskazującej na to, że nie interesują się digitalizacją. Największy odsetek pytanych twierdzi, że ich firma od dłuższego czasu korzysta z usług w chmurze do przechowywania dokumentów lub do zarządzania drukowaniem i skanowaniem (43 proc.). Warto zaznaczyć, że jeszcze w 2021 r. w badaniu o podobnej tematyce aż 45 proc. respondentów w kraju nie ufało usługom drukowania z chmury, a w 2022 r. 51 proc. nie miało zaufania do rozwiązań przepływu dokumentów w chmurze. Zmiana wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści z digitalizacji. Pytane firmy podają, że najczęściej przechowują w chmurze oceny pracowników oraz mejle (2,93 oraz 2,98 przedsiębiorstw – w skali 1–5, gdzie 1 oznaczało „wyłącznie w chmurze”, a 5 „wyłącznie lokalnie”). W dużych podmiotach do tej listy dochodzą bazy danych i faktury (odpowiednio 2,8 oraz 2,92).

Źródło: badanie K+Research by Insight Lab na zlecenie Canon Polska; * W tabeli nie uwzględniono odpowiedzi: nie wiem; nie chcemy chmury; nie ufamy jej.

Polscy CFO o korzystaniu z AI  

Dyrektorzy finansowi firm w Polsce są przekonani, że generatywna sztuczna inteligencja będzie miała duży wpływ na działalność ich przedsiębiorstw – wynika z badania Deloitte. Jednak wielu na razie nie wie, jak ją wykorzystać. Otóż 83 proc. badanych CFO dostrzega znaczenie AI w kontekście strategii biznesowej, tym niemniej tylko 8 proc. twierdzi, że nowe rozwiązania AI już stały się częścią takiej strategii. Aż 40 proc. uważa, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby określić, w jaki sposób ich organizacje będą używać sztucznej inteligencji. Co trzeci respondent wskazuje na wykorzystanie AI w ramach innowacji obejmujących nowe produkty i usługi, a znacznie rzadziej do obsługi klienta (17 proc.). CFO jako jedną z głównych zalet generatywnej AI wymieniają możliwość zwiększenia skali swojej działalności (36 proc.). Dla połowy ankietowanych generatywna AI ma być sposobem na redukcję kosztów. Drugą z oczekiwanych korzyści jest poprawa dokładności modeli i prognoz. Największym wyzwaniem w adopcji AI jest zatrudnienie odpowiednio wykształconych pracowników (71 proc.), kwestie związane z zasobami technologicznymi i jakością danych (58 proc.), bezpieczeństwo danych i użytkowników (57 proc.) oraz zgodność z przepisami (24 proc.). Źródło: Deloitte, raport „CE CFO Survey – Getting ready for the GenAI journey?”


MŚP postawią na MSP

Źródło: IDC

Wydatki na cyberbezpieczeństwo w Europie w 2024 r. kolejny raz zwiększą się w dwucyfrowym tempie, tym razem o 12,3 proc. rok do roku – prognozuje IDC. Spodziewany jest dalszy wzrost co najmniej do 2027 r., do kwoty 84 mld dol. W tym roku liderami inwestycji w cyberbezpieczeństwo będą banki, administracja centralna i lokalna, a także telekomunikacja i handel detaliczny. Te pięć sektorów powinno odpowiadać za 38 proc. wydatków na cyberbezpieczeństwo w Europie w br. Z kolei najszybszy wzrost nakładów jest prognozowany w bankowości. Według analityków inwestycje w cyberbezpieczeństwo należą do najważniejszych w obszarze IT dla europejskich organizacji. Powodem jest zarówno wzrost zagrożeń, jak też konieczność zabezpieczenia pracy hybrydowej i sprostania wymogom regulacji (jak NIS2, DORA). Można spodziewać się, że małe i średnie firmy będą coraz bardziej koncentrować się na usługach zarządzanych oraz na szkoleniu pracowników w kontekście radzenia sobie z cyberryzykiem.