Są efekty kontroli konkursu „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”, w którym do podziału było ponad 800 mln zł. Wątpliwości wzbudziły zwłaszcza wysokie dotacje dla dwóch spółek (55 mln zł i blisko 123 mln zł).

Kontrolę przeprowadziły dział audytu i kontroli wewnętrznej w NCBR oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na ten czas wstrzymano dotacje dla wszystkich 117 beneficjentów.

Nowa lista wybranych

W wyniku ministerialnej kontroli ponownie sprawdzono 117 projektów pozytywnie ocenionych przez NCBR. Z tego 85 zweryfikowano pozytywnie, 25 skierowano do ponownej oceny, a w przypadku 5 stwierdzono nieprawidłowości, które uniemożliwiają finansowanie z funduszy europejskich (2 projekty zostały wycofane przez wnioskodawców).

Wśród projektów, które przy ponownej weryfikacji nie zostały zakwalifikowane do finansowania, jest wniosek na najwyższą w konkursie kwotę, blisko 123 mln zł (przy wartości projektu 153,7 mln zł), złożony przez białostocką spółkę Chime Networks. „Brak spełnienia warunków konkursu” to uzasadnienie decyzji NCBR w tej sprawie.

Jest to projekt opracowania rozwiązań cyberbezpieczeństwa podmorskiej infrastruktury światłowodowej.

Podtrzymano natomiast pozytywną decyzję wobec gdańskiej spółki Postquant, która uzyskała drugi w kolejności pod względem wielkości grant (prawie 55 mln zł), mimo że wzbudziła sporo wątpliwości. Choćby z tego powodu, że firma została założona na 10 dni przed końcem składania wniosków (co miało miejsce jesienią ub.r.). Wskazywano też na możliwe polityczne powiązania.

„Brak spełnienia warunków konkursu” stwierdzono także w przypadku 4 projektów, gdzie w grę wchodziły dużo mniejsze pieniądze. Zostały zgłoszone przez spółki: TIZ-Implements (7,8 mln zł dofinansowania), Graw (4,1 mln zł), Prolight (4,5 mln zł) i Symbiote (8,4 mln zł).

CBA, NIK, prokuratura nadal prześwietlają konkurs

To jednak nie koniec sprawdzania „Szybkiej Ścieżki”. W toku są kontrole prowadzone przez CBA, NIK oraz europejski urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych (OLAF). Ponadto NCBR zawiadomiło prokuraturę. Wygląda więc na to, że procedura i beneficjenci zostaną przeświatleni z każdej strony.

NCBR deklaruję współpracę ze wszystkimi organami publicznymi przy wyjaśnianiu wątpliwości.

„Nie możemy pozwolić, żeby działania pojedynczych, nieuczciwych firm kładły cień na dorobek NCBR. Każde nadużycia ze strony organizacji będą karane” – oznajmił p.o. dyrektora NCBR Jacek Orzeł.

Ośrodek zapowiada bezpardonową walkę z nadużyciami. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczącego projektów NCBR uprzedza, że poinformuje organy kontrolne i śledcze. Ostrzega też, że zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje wobec beneficjentów i pracowników NCBR, naruszających prawo.

Oto nowa lista beneficjentów zweryfikowana po kontroli ministerstwa

Jest to zaktualizowana lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.