Powraca sprawa głośnego konkursu „Szybka Ścieżka – innowacje cyfrowe” rozstrzygniętego na początku ub.r. Lista beneficjentów ponownie została odchudzona wskutek wykrytych nieprawidłowości.

Otoż po kolejnym audycie NCBR wypowiedziało 38 umów o dofinansowanie na sumę ponad 195 mln zł – poinformowała Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. To efekt kontroli resortu oraz KAS. „Naruszenie polegało na złożeniu nieprawdziwych oświadczeń finansowych” – napisała minister na X (Twitter). „Sprawą zajmie się prokuratura” – dodała.

Z kolei poseł KO Dariusz Joński mówił o wstrzymaniu 38 projektów na kwotę 113 mln zł. Według niego zawarte umowy zawierały niezgodne z prawem zaświadczenia i wady formalne. Te ustalenia to efekt analizy 94 umów.

Po weryfikacji w maju ub.r. na liście wybranych do dofinansowania było 98 projektów – wówczas usunięto z rankingu 17 firm wskutek stwierdzonych nieprawidłowości, a 2 same zrezygnowały. Kontrole w ub.r. wszczęły oprócz ministerstwa i KAS także NIK i CBA wskutek wątpliwości co prawidłowości przeprowadzenia konkursu (np. 55 mln zł grantu przyznano spółce, założonej tuż przed końcem składania wniosków).

Przedsiębiorcy niekoniecznie godzą się z decyzjami o pozbawieniu grantów. Jedną ze spółek, które po kontroli w ub.r. wykreślono z listy beneficjentów „Szybkiej Ścieżki”, był Vivid Games. W grudniu ub.r. producent gier pozwał NCBR, domagając się odszkodowania i uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o dofinansowanie.

AKTUALIZACJA

NCBR wydało oświadczenie w tej sprawie
„W wyniku przeprowadzonej kontroli projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach konkursu z 2022 r. Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe (1/1.1.1/2022), informujemy, że w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 37 Beneficjentów, NCBR złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Centrum. Jednocześnie, wobec treści pkt. 110.4 Regulaminu i braku możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie z podmiotem, który posiada w/w zaległości, Centrum skierowało w stosunku do w/w Beneficjentów pisma o uchyleniu się od skutków prawnych zawartych umów.
Doszło bowiem do sytuacji, w której NCBR znajdowało się w mylnym przeświadczeniu, że Beneficjenci, z którymi zostały zawarte umowy o dofinansowanie, w momencie jej zawarcia nie zalegali z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Obowiązkiem NCBR jest dbanie o należyte i rzetelne wydatkowanie środków publicznych.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości jesteśmy zobowiązani podjąć kroki przewidziane w prawie.”