22 lutego br. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – poinformował ośrodek. Dyrekcja centrum zapewnia o pełnej współpracy z biurem antykorupcyjnym. Nie udziela więcej informacji, wyjaśniając to dobrem postępowania.

W minionym tygodniu NCBR poinformował o zawiadomieniu prokuratury 8 lutego br. o możliwości popełnienia przestępstwa, w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w procesie wyboru do dofinansowania projektu w ramach konkursu „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”. Także w tym przypadku centrum nie udziela więcej informacji.

Zawiadomienie do organów ścigania złożył odchodzący p.o dyrektora NCBR Paweł Kuch wkrótce po tym, gdy okazało się, że jednym z beneficjentów konkursu została spółka o nazwie Postquant, zarejestrowana w Gdańsku na 10 dni przed zakończeniem naboru wniosków w konkursie. Uzyskała blisko 55 mln zł grantu na projekt pod nazwą „Rozwiązanie IOT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu”. Wartość całego projektu wyceniono na 72,1 mln zł. Postquant uzyskał w ramach oceny wniosków 10 pkt na 16 możliwych (to najniższa ocena kwalifikująca do grantu). NCBR wyjaśniał, że wybrane projekty są na razie rekomendowane do dofinansowania, nie wypłacono środków i zapowiedział weryfikację możliwości realizacji projektów. Prawidłowość przeprowadzenia konkursu kontroluje również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.