Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę projektów złożonych w ramach konkursu „Szybka ścieżka innowacje cyfrowe” (1/1.1.1/2022 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

Wpłynęły 434 wnioski. Wybrano 117 projektów na łączną kwotę dofinansowania 801,4 mln zł.

Słabo było ze spełnieniem wymagań postawionych przedsiębiorcom w konkursie. Ponad połowę – aż 257 wniosków – nie wybrano z powodu niespełnienia któregokolwiek z kryteriów lub nieuzyskania w którymkolwiek z kryteriów minimalnego progu punktowego.

NCBR oczekiwało rozwiązań obejmujących trzy zasadnicze obszary: cyberbezpieczeństwo, cyfryzację przemysłu i cyfrowe technologie kreacyjne.

Kto dostanie największe pieniądze

Niemal 123 mln zł przyznano spółce Chime Networks na opracowanie projektu z zakresu cyberbezpieczeństwa podmorskiej infrastruktury światłowodowej. Wysoko wyceniono też rozwiązanie IoT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu (spółka Postquant – blisko 55 mln zł grantu).

Siedmiocyfrową kwotę dofinansowania (ponad 10 mln zł) uzyskała też interakcyjna gra symulacyjna spółki SIM Factor.

Oto lista ocenionych projektów wraz z kwotami grantów