P.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Paweł Kuch 8 lutego br. skierował do prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w procesie wyboru do dofinansowania projektu w ramach konkursu „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”. Zapewnia jednocześnie o pełnej współpracy w wyjaśnieniu sprawy.

Ośrodek nie poinformował, o jaki projekt chodzi. Zawiadomił prokuraturę wkrótce po tym, jak media zwróciły uwagę na 55 mln zł grantu dla firmy założonej 10 dni przed końcem składania wniosków. NCBR wyjaśnia, że postępowanie przygotowawcze jest na wstępnym etapie, a ujawnienie jakichkolwiek informacji odnoszących się do niego może mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Paweł Kuch zawiadomił organy ścigania w ostatnim dniu swojego urzędowania jako szefa NCBR. Od 9 lutego p.o. dyrektora jest Jacek Orzeł.

NCBR zapewnił, że z podmiotami rekomendowanymi do wsparcia w ramach „cyfrowych innowacji” nie podpisano umów o finansowanie i nie przekazano grantów. Jak twierdzi podjęto działania w celu weryfikacji firm, które złożyły wnioski w konkursie.