Generatywna sztuczna inteligencja zmienia nie tylko technologie, ale też obowiązki liderów inżynierii oprogramowania. Do 2025 r. ponad 50 proc. tego rodzaju stanowisk będzie wymagała bezpośredniego nadzoru nad generatywną AI – przewiduje Gartner. Dotyczy to odpowiedzialności związanej z zarządzaniem zespołem, talentami i kodeksem etycznym.

„Szefowie ds. inżynierii oprogramowania znajdą się w bardziej niekorzystnej sytuacji, jeśli nie rozpoznają tych zmian i nie dostosują się do nich. Ryzykują, że zostaną zastąpieni przez tych, którzy zastosują tę przełomową technologię” – twierdzi Haritha Khandabattu, starszy dyrektor analityk w Gartnerze.

AI nie wyrzuci programistów na bruk
„Generatywna sztuczna inteligencja nie zastąpi programistów w najbliższej przyszłości” – uważa Haritha Khandabattu. „Chociaż ma zdolność automatyzowania pewnych aspektów inżynierii oprogramowania, nie jest w stanie odtworzyć kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów, jakie posiadają ludzie”.

Sztuczna inteligencja pomoże uniknąć zwolnień

Aplikacje generatywnej AI mogą przyspieszyć zadania związane z rekrutacją i zatrudnianiem, takie jak przeprowadzanie analizy stanowiska pracy i podsumowania rozmów kwalifikacyjnych.

Zarządzanie umiejętnościami oparte na AI pomoże szefom na nowo przemyśleć role poprzez rozpoznanie umiejętności, które można połączyć w celu utworzenia nowych stanowisk i wyeliminowania zwolnień.

Jak radzi Gartner, liderzy ds. tworzenia oprogramowania muszą koncentrować się na tym, w jaki sposób AI zwiększy produktywność programistów, a nie skupiać się na tym, jak zastąpi ona personel.

Jak przestrzega ekspert, szefowie muszą zachować ostrożność korzystając AI, pamiętając o ryzyku halucynacji – tworzenia przez AI fałszywych, ale wiarygodnie brzmiących treści.

Liderzy powinni więc współpracować z firmową komisją ds. etyki sztucznej inteligencji lub tworzyć taką komisję, aby opracować wytyczne, jak odpowiedzialnie korzystać z generatywnej AI do projektowania i programowania.

Niech AI nie zastąpi szefowi mózgu

Powstrzymaj się od wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji do zastępowania zadań wymagających ludzkiej oceny i krytycznego myślenia” – radzi Khandabattu. – „Stale oceniaj przypadki użycia, w których generatywna sztuczna inteligencja może wnieść maksymalną wartość w codziennych działaniach” – dodaje.