Teta zaprezentowała najnowszą wersję systemu Teta_Personel. Rozbudowano w nim moduł wspomagający zarządzanie personelem. Obejmuje on obecnie m.in. prowadzenie banku kadr, zarządzanie zasobami ludzkimi, stanowiskami i szkoleniami. Bank kadr umożliwia szczegółowe opisanie procesu naboru pracowników i ewidencjonowanie informacji o potencjalnych kandydatach. System wyszukuje kandydatów spełniających kryteria zawarte w tzw. Karcie Opisu Stanowiska. W module Personel ewidencjonowane są także najważniejsze informacje o stanowiskach pracy, ich lokalizacji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i przypisaniu do procesów biznesowych. Moduł umożliwia prowadzenie wartościowania stanowisk niezbędnego do automatyzacji procesów doboru kadr i szkoleń. Użytkownik ma możliwość prowadzenia banku ofert firm szkoleniowych wraz z ich opisem. Bez wychodzenia z systemu może wysłać e-mail lub połączyć się ze stroną internetową firmy szkoleniowej. Moduł pozwala także na planowanie i rozliczanie kosztów szkoleń.