Od 26 lutego br. warszawski oddział Cezara ma nowe numery telefonów i faksu:
Dział handlowy
tel. (0-22) 571-82-00,
faks (0-22) 571-82-01,
Serwis
tel. (0-22) 571-82-03,
Dział Systemów Komputerowych
tel. (0-22) 571-82-09,
Serwis Systemów Komputerowych
tel. (0-22) 571-82-08.