Światowe wydatki na specjalnie zaprojektowane usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju wzrosną z 37,7 mld dol. w 2023 r. do 65 mld dol. w 2027 r. – prognozuje IDC. Oznacza to wzrost średnio o 14,9 proc. co roku. Chodzi o doradztwo, wdrożenia, usługi inżynieryjne i IT, których głównym efektem są korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem.

Dla porównania wartości – w 2023 r. organizacje wydadzą globalnie na usługi zarządzania chmurą i jej bezpieczeństwem 42,4 mld dol. (wg Gartnera).

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wytyczne i narzędzia do zrównoważonego działania, rynek specjalnie zaprojektowanych usług ESG i zrównoważonego rozwoju jest pełen możliwości zarówno dla dużych, jak i małych dostawców” – uważa Dan Versace, analityk ds. badań w ESG Business Services w IDC.

Wydatki na doradztwo związane z ESG stanowią wysoki priorytet dla przedsiębiorstw, ponieważ początkowe działania w kierunku zrównoważonej transformacji mogą być zniechęcające dla firm, które nie podejmowały w przeszłości podobnych kroków.

Nacisk na zmiany jest bardziej przewidywalny niż kiedykolwiek. Firmy, które nie podejmą działań, narażają się na ryzyko dla wizerunku swojej marki, wyników finansowych, a nawet infrastruktury ze względu na zagrożenie ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i niedoborami zasobów spowodowanymi zmianami klimatycznymi” – dodaje analityk.

Co to takiego usługi ESG

Usługi biznesowe ESG definiuje się jako tradycyjne usługi profesjonalne, których głównym celem jest osiągnięcie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiskowym i społecznym oraz zarządzaniem tym procesem.

Mogą również obejmować usługi wspierające ESG, zwane profesjonalnymi usługami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, które umożliwiają organizacjom zwiększenie ich możliwości w tym zakresie poprzez doskonalenie procesów biznesowych.

Natomiast zmiana definicji z usług wspierających ESG na usługi ukierunkowane na zrównoważony rozwój pozwala na głębsze spojrzenie zarówno na trendy rynkowe, jak i plany wydatków firm na nadchodzące lata. Aby dostawcy mogli skutecznie sprzedawać swoje usługi, zrozumienie potrzeb klientów ma ogromne znaczenie.

Na czym mogą zarobić dostawcy

Prognoza uwzględnia jedynie usługi, których wyłącznym celem jest zapewnienie użytkownikom trwałych wyników. Obejmują m.in opracowywanie i wdrażanie strategii ESG, doradztwo w zakresie zrównoważonych operacji, raportowanie ESG, doradztwo dotyczące obiegu zamkniętego, wdrożenia ekologicznego IT i zarządzanie wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju.