Wyprzedzę nieco bieg wydarzeń, do czego skłania mnie start programu certyfikacji Channel Master. Intensywne prace nad tym projektem prowadziliśmy przez kilka minionych miesięcy. Obejmowały między innymi konsultacje branżowe wśród integratorów IT, którym bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie! W efekcie powstała precyzyjna procedura, która stanowi „sito” oddzielające producentów, którzy swój ekosystem partnerski wspierają w pełnym znaczeniu tego słowa od marek, które dopiero aspirują do takiej roli.

W ten sposób z jednej strony wyróżniamy vendorów wkładających wiele wysiłku w rozwój swoich kanałów partnerskich, a z drugiej zachęcamy pozostałych do zwiększenia swoich starań w tym zakresie – z korzyścią dla nich samych, ich partnerów biznesowych, a w końcowym rezultacie dla użytkowników rozwiązań IT. Rosnąca liczba nowych marek, technologii i modeli biznesowych nie ułatwia klientom wyboru rozwiązań, które realnie odpowiadają na ich rzeczywiste potrzeby. Tymi, którzy mogą im w tym pomóc, są integratorzy IT, ale w tym celu potrzebują jak największego wsparcia ze strony producentów.

Jesteśmy przekonani, że dobrostan ekosystemu partnerskiego to kwestia kluczowa dla dalszego rozwoju rynku IT. Z najnowszych danych Canalysa wynika, że w tym roku globalna wartość wydatków na rozwiązania IT sprzedawane za pośrednictwem partnerów sięgnie wartości 3,4 biliona dolarów, stanowiąc tym samym ponad 70 procent wszystkich tegorocznych światowych wydatków na IT. Dlatego właściwa polityka partnerska to – raz jeszcze podkreślę – klucz do sukcesu w rosnącej z roku na rok branży nowych technologii.

Wracając do wspomnianego na początku biegu wydarzeń: otóż pierwsze w historii Certyfikaty Channel Master wręczymy za nieco ponad dwa miesiące, podczas uroczystej gali. Jednocześnie uroczyście ogłosimy treść Kodeksu Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT. Podobnie, jak w przypadku certyfikacji, dokument ten powstał w drodze konsultacji branżowych, a jego celem jest określenie właściwych standardów współpracy pomiędzy producentami i dystrybutorami a resellerami oraz integratorami.

Podsumowując, Certyfikaty Channel Master odnoszą się do konkretnych usług producentów IT świadczonych dla kanału partnerskiego, zaś Kodeks Dobrych Praktyk Partnerskich to standardy działania, jakich według integratorów powinna trzymać się nasza branża, żeby współpraca pomiędzy firmami IT rozwijała się jak najbardziej harmonijnie, z korzyścią dla wszystkich ogniw w kanale sprzedaży. To najwyższy czas na standaryzację ekosystemu partnerskiego w branży, która jest absolutnie kluczowa z punktu widzenia całej gospodarki.