CRN Zanim przejdziemy do
tzw. nowej perspektywy finansowej, podsumujmy bardzo krótko poprzednią. Ile
unijnych wdrożeń zrealizowaliście w latach 2007–2013?

Joanna
Dominiak
Zrealizowaliśmy wówczas w sumie około 300 projektów,
samodzielnie lub z naszymi partnerami. W tej perspektywie być może
będzie ich więcej. Na co oczywiście bardzo liczymy, bo to już ostatnie takie
pieniądze.

 

CRN Jaki odsetek waszych przychodów stanowiły
wspomniane wdrożenia?

Joanna
Dominiak
W pierwszych latach
około 10 proc. rocznej sprzedaży Comarchu pochodziło z realizacji
unijnych projektów. Jednak już w ostatnim, a więc de facto 2014 r.,
odsetek ten wyniósł blisko połowę. Jak widać, to było istotne źródło przychodów
i dlatego jesteśmy świetnie przygotowani do kolejnej, obecnej transzy.

 

CRN Na razie na rynku
panuje pewna konsternacja i poczucie niepewności co do dalszych losów
funduszy z tzw. nowej perspektywy…

Joanna
Dominiak
To prawda. Zdarza się wręcz, że dostaję absurdalne pytania
o to, czy fundusze w ogóle jeszcze się pojawią… Jak widać, wiedza
wielu osób z naszej branży na ten temat jest często co najmniej
niedostateczna.

 

CRN Co jest powodem
obecnych opóźnień? Czy można było tego uniknąć?

Joanna
Dominiak
Przede wszystkim można się pocieszać, że poprzednia
perspektywa wystartowała z około dwuletnim opóźnieniem, więc obecne, choć
też niemałe, to jeszcze nie tragedia. Poza tym trzeba podkreślić, że
wynegocjowaliśmy naprawdę duże pieniądze. W tej kwestii nie można niczego
zarzucić polskim instytucjom odpowiedzialnym za fundusze unijne.

 

CRN Kiedy zatem możemy
spodziewać się pierwszego wysypu projektów?

Joanna
Dominiak
W maju Komisja Europejska planuje konferencję prasową,
na której ma ogłosić faktyczny start wszystkich wynegocjowanych programów i funduszy.
Jestem więc przekonana, że w tym roku ruszą w końcu pierwsze projekty
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój, na który czekają małe i średnie firmy.
W przypadku POIR pierwsze nabory już się zaczęły w ramach konkursu
„Szybka ścieżka” oraz „Demonstrator”. Oba dotyczą wsparcia prac
badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami.

 

CRN Spróbujmy
uporządkować temat funduszy w kontekście finansowania szeroko rozumianych
systemów IT. Które programy dają taką możliwość?

Joanna
Dominiak
Pieniędzy na ten cel
należy szukać przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych.
Kolejną możliwość dotacji na systemy IT zapewnią fundusze w ramach „Polski
Wschodniej”, ale to będą raczej duże, wielomilionowe projekty, a więc mali
i średni integratorzy IT na tym nie skorzystają.

 

CRN Na co stawiany jest
nacisk w obecnej perspektywie finansowej?

Joanna
Dominiak
Na działalność badawczo-rozwojową. Dzięki tym pieniądzom
firmy mają zwiększyć swoją innowacyjność przy współpracy z instytutami
badawczymi, uczelniami, placówkami naukowymi.

 

CRN Jakie produkty
i technologie będą szczególnie chętnie dotowane w obecnej
perspektywie finansowej?

Joanna
Dominiak
Chociażby aplikacje
mobilne i generalnie rozwiązania z obszaru cloud computingu,
e-biznesu, elektronicznej wymiany danych oraz technologie ERP. Nie zabraknie
też projektów zawierających w sobie systemy umożliwiające szeroko pojęty
controlling w firmach – Big Data, Business Intelligence itp.

 

CRN A co na przykład
z systemami bezpieczeństwa, które są bardzo ważne, ale nie wpływają na
poziom innowacyjności w firmie?

Joanna
Dominiak
Trzeba rozdzielić technologie, na które możemy bezpośrednio
otrzymać dotację, od takich, które mogą stanowić element szerszego,
innowacyjnego projektu. W uzasadnionych przypadkach będzie więc można
sfinansować także zakup infrastruktury sprzętowej: komputerów, serwerów czy
UPS-ów. Podobnie ma się sprawa np. z systemami bezpieczeństwa.

 

CRN Gdzie powinni udawać
się mali i średni integratorzy po pieniądze – zarówno dla siebie, ale
przede wszystkim dla swoich klientów?

Joanna
Dominiak
Małym i średnim integratorom zdecydowanie polecam POIR
oraz fundusze regionalne. Trzeba tylko dobrze się zorientować, co dokładnie
planują decydenci w określonym regionie – jaka jest struktura
wydatków, na jakie konkretnie projekty pójdą pieniądze etc.

 

CRN Przy czym każde
województwo ma swoją własną, odrębną strategię…

Joanna
Dominiak
…dostosowaną do lokalnych potrzeb i potencjału
regionu. Jednak w każdym regionie będzie mowa o nowoczesnych
systemach do zarządzania i szeroko pojętych systemach IT.

 

CRN Ile funduszy będzie
można uzyskać w ramach projektów regionalnych?

Joanna
Dominiak
Globalnie na wsparcie obszaru kilku tzw. inteligentnych
specjalizacji (m.in. zdrowe społeczeństwo, innowacyjne technologie
i procesy przemysłowe – przyp. red.) w kontekście technologii
ICT przewidziano 3,5 mld euro. Z tym, że każde województwo ma swój
własny budżet. Generalnie biedniejsi mają dostać proporcjonalnie więcej
pieniędzy. Może się więc okazać, że większe województwo otrzyma mniej środków
od mniejszego województwa. Konkretne kwoty, warunki, konkursy będą gotowe
jeszcze w roku bieżącym.

 

CRN W tej
perspektywie poziom finansowania jest mniejszy niż w latach 2007–13. To
dobrze czy źle?

Joanna
Dominiak
Faktycznie, w poprzednich latach można było uzyskać
dofinansowanie w wysokości nawet do 85 proc. Obecnie co najwyżej
50 proc. To ma na celu skłonienie firm do angażowania własnego kapitału,
bo wówczas projekty będą bardziej przemyślane. W końcu nikt nie będzie
inwestował swoich środków bez pewności, że ma to sens merytoryczny
i ekonomiczny. Wydatki muszą się po prostu zwrócić. Wcześniej był problem,
bo pokutowało myślenie, że skoro są do wzięcia tak duże środki, to grzech nie
skorzystać. W efekcie można było obserwować wysyp wielu nieprzemyślanych
i nieprzygotowanych projektów.

 

CRN W ramach
programów regionalnych firmy mają do dyspozycji fundusze bezzwrotne, ale także
zwrotne. Których jest więcej?

Joanna
Dominiak
Na szczęście dla
beneficjentów, więcej pieniędzy przeznaczono na fundusze bezzwrotne. Przy czym
jest też możliwość finansowania mieszanego, a więc część projektu będzie
można zrealizować w ramach funduszy bezzwrotnych, a drugą część za
pomocą niskooprocentowanego kredytu. Generalnie w tej perspektywie środki
zwrotne grają dużo większą rolę niż w poprzedniej. Pieczę nad nimi trzyma
Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym firmy z całej Polski mogą
starać się o atrakcyjny kredyt technologiczny. Kolejnym sposobem na
pozyskanie funduszy są środki finansowe dostępne w ramach inicjatywy
Jeremie.

 

CRN Czym różni się
Jeremie od typowych funduszy? Kto powinien pomyśleć o tej firmie wsparcia?

Joanna
Dominiak
Inicjatywa powstała z myślą o przedsiębiorcach
z grupy, jak to nazywam, wykluczenia. A więc takich, którzy
z różnych powodów nie mogą liczyć na kredyt komercyjny.

 

CRN Jakich powodów?

Joanna
Dominiak
Przykładowo, zbyt krótko działają, czyli start-up’y.
Ewentualnie firmy, które mają niezbyt dobrą sytuację finansową, na co banki
patrzą niechętnym okiem. Tymczasem w ramach inicjatywy Jeremie nawet takie
przedsiębiorstwa mają szansę otrzymać atrakcyjny, niskooprocentowany kredyt
(ok. 3 proc. w skali roku – przyp. red).

 

CRN Dotyczy to
technologii IT?

Joanna Dominiak Środki z Jeremie umożliwiają sfinansowanie zarówno samej
infrastruktury, a więc zakupu komputerów czy serwerów, jak również
licencji na oprogramowanie, czy też usług. Na takie cele można spokojnie
wnioskować o kilkaset tysięcy złotych dotacji, a nawet więcej.

 

CRN Na jakie fundusze
liczycie szczególnie? Po które pójdziecie wspólnie z partnerami?

Joanna
Dominiak
Po pierwsze będziemy
sięgać po środki na technologie IT w ramach programów regionalnych.
Zamierzamy aktywnie wspierać naszych partnerów w aplikowaniu
i przechodzeniu procedur. Po drugie zachęcamy do korzystania ze środków
zwrotnych, zarówno naszych własnych (Comarch Financing, leasing – przyp.
red.), jak też z kredytów w BGK oraz dotacji w ramach inicjatywy
Jeremie. I wreszcie skoncentrujemy się na trzeciej możliwości, a więc
środkach unijnych na IT z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój,
zakładającego współprace firm z uczelniami oraz ośrodkami
badawczo-rozwojowymi.

 

CRN Po fundusze
w ramach POIR pójdziecie nie tylko z partnerami…

Joanna
Dominiak
Tak, w tym ostatnim przypadku będziemy działać głównie
na rzecz naszych własnych produktów i technologii. Comarch to jedna
z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Współpracujemy już między
innymi z Polską Akademią Nauk, Politechniką Warszawską oraz Politechniką
Krakowską czy też Akademią Górniczo-Hutniczą.

 

CRN Program POIR ma
wspierać sferę badawczo-rozwojową i zachęcać przedsiębiorców do współpracy
z uczelniami. Czy to się uda na skalę ogólnopolską?

Joanna
Dominiak
Szczerze mówiąc, sama zastanawiam się, jak taki mariaż
pomiędzy biznesem a placówkami badawczymi i uczelniami sprawdzi się
w praktyce. W teorii wygląda to obiecująco, ale dostrzegam podstawowy
problem: otóż w jaki sposób te podmioty mają się ze sobą komunikować. Czy
powstanie jakaś platforma internetowa, która będzie gromadzić z jednej
strony rozwiązania IT dla uczelni a z drugiej nazywać potrzeby
tychże?

 

CRN Bezpośrednie kontakty
nie wystarczą?

Joanna Dominiak Przecież firmy nie będą dzwonić „z ulicy” do uczelni
z pytaniem, czy mogą w czymś pomóc. Tutaj potrzeba jakiegoś
systemowego rozwiązania, bo z doświadczenia wiemy, jak trudno nawiązać
bliskie relacje ze światem nauki. Comarch od jakiegoś czasu próbuje tego na
własną rękę, na przykład bezpłatnie wdrażając na uczelniach nasze systemy.
Liczymy na to, że ich absolwenci będą potem chcieli z nich korzystać
w pracy zawodowej. Dla firmy z takim potencjałem jak Comarch to
możliwe, ale średni i mniejsi integratorzy mogą mieć z tym kłopot.

 

CRN Czy wasi partnerzy
mogą liczyć na pomoc Comarchu w tej kwestii?

Joanna
Dominiak
Mogą liczyć na nasze wsparcie w kontaktach z tymi
uczelniami, w których mamy już wypracowane dobre relacje.

 

CRN A na co mogą liczyć mali i średni
integratorzy w kontekście Polski Cyfrowej oraz programu Polska Wschodnia?

Joanna Dominiak To tematy związane z realizacją projektów na potrzeby większych
instytucji i samorządów, jak wspieranie tworzenia innowacyjnych produktów
czy usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez małe
i średnie firmy wchodzące w skład szerszych, ponadregionalnych
powiązań kooperacyjnych. Tutaj będziemy mieli do czynienia z prawem
zamówień publicznych, gdzie w szranki staną najwięksi integratorzy. Dla
tych z sektora MSP to będzie raczej zbyt duże wyzwanie…