Rok 2015 może okazać się przełomowy w cloud computingu. Obecnie największą inicjatywę przejawiają producenci i dystrybutorzy, ale integratorzy powinni zdecydowanie zainteresować się chmurą obliczeniową. Ich sukces zależy w dużym stopniu od tego, jak skutecznie pomogą klientom w transformacji środowiska IT, gdyż wiele firm nie przeprowadzi samodzielnie wdrożenia nowych rozwiązań czy migracji danych.

Interesujące też będzie, co wybiorą klienci. Czy będą kupować usługi za pośrednictwem integratorów, czy bezpośrednio od usługodawców. Wielu dostawców usług w chmurze deklaruje zachowanie tradycyjnej współpracy z kanałem dystrybucyjnym, w ramach której oferują dystrybutorom i resellerom prowizję od sprzedaży. Jednak większość umożliwia także bezpośredni zakup usług klientom końcowym.

Dlatego wszystkie firmy IT działające w kanale dystrybucyjnym powinny przeanalizować swój model biznesowy i dostosować go do – zmieniającej się pod wpływem chmury – sytuacji rynkowej. W przeciwieństwie do samodzielnego zarządzania chmurą prywatną, korzystanie z chmur publicznych jest bardzo proste. W niektórych przypadkach dalsze utrzymywanie części firmowych zasobów IT nie będzie miało uzasadnienia i resellerzy stracą możliwość obsługi klientów w tym zakresie. Natomiast wiele firm będzie potrzebować pomocy w procesie  migracji środowisk IT oraz danych do chmury. Jeśli nie pomogą im w tym resellerzy, zrobi to ktoś inny.

 

Publiczna walka Amazonu z Microsoftem

Popyt na usługi w chmurze publicznej rośnie, co potwierdzają informacje podawane m.in. przez największych operatorów. Wykorzystanie zasobów udostępnianych przez Amazon Web Services w ciągu roku zwiększyło się o 90 proc., a przychody działu AWS w III kw. 2014 r. były o 39 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z kolei Microsoft podał, że przychody z Office 365, Azure oraz Dynamics CRM były wyższe w III kw. 2014 aż o 128 proc. (licząc rok do roku).

Te wyniki potwierdza ankieta przeprowadzona w 2015 r. przez portal Virtualization Practice. W obszarze chmur publicznych sprzedaż usług Microsoft Azure w ujęciu procentowym rośnie znacznie szybciej niż Amazon Web Services. Owszem, AWS pozostaje bezsprzecznym liderem, z 57-proc. udziałem w rynku, ale jego wynik jest tylko o 3 punkty procentowe większy niż w 2014 r. W tym samym czasie Azure Infrastructure as a Service podwoił udział – z 6 do 12 proc. Natomiast odsetek użytkowników Azure Platform as a Service zwiększył się z 7 do 9 proc. To pokazuje, że chmura Microsoftu jest coraz częściej wybierana przez działy IT.

 

Eksperci przewidują, że trend wzrostowy dotyczący chmur publicznych utrzyma się przez kilka kolejnych lat. Warto dodać, że prognozy na 2015 r. zakładają również zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na IaaS o 15 proc. Przyczyną jest większa dojrzałość tego rodzaju usług.

Ważne, że użytkownicy usług w chmurze coraz mniej obawiają się o swoje dane. Biorąc pod uwagę postępy, jakie zostały poczynione w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony prywatności, nawet instytucje finansowe i ubezpieczeniowe chętniej korzystają z chmury publicznej. O przeniesieniu tam aplikacji bądź pozostawieniu ich w firmowym centrum danych zaczynają decydować głównie kwestie zapewnienia optymalnego środowiska do ich działania. Obecnie prym w dyskusjach wiedzie kwestia fizycznej lokalizacji centrum danych, w którym będą zdeponowane przez klienta informacje. To głównie efekt działania dość rygorystycznego europejskiego prawa, które zabrania przechowywania wrażliwych danych w serwerowniach poza Unią Europejską (a czasami zaleca, aby nie przechowywać ich poza granicami danego kraju).

 

Nasycenie chmurą prywatną

Wyniki niektórych badań, np. przeprowadzonych przez 2nd Watch, wskazują, że chmura prywatna zajmuje coraz dalsze miejsca na liście zmian, które mają zamiar podejmować działy IT. Mimo że ten model umożliwia łatwiejsze i szybsze wdrażanie aplikacji czy usług, wciąż pozostaje rozwiązaniem kosztownym w utrzymaniu. W dodatku firmy, które przenoszą coraz więcej zasobów do chmury publicznej i czerpią z tego korzyści, zmuszają pozostałe do podobnych działań, zyskują bowiem przewagę konkurencyjną.

Interesujące wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej w styczniu 2015 r. przez firmę RightScale. Wynika z niej, że zasięg chmur prywatnych niemal się nie zwiększa. Przykładowo, 31 proc. pytanych w 2014 r. odpowiedziało, że wykorzystuje platformę VMware vSphere, zaś w 2015 ten odsetek zwiększył się zaledwie do 33 proc. Udział w rynku rozwiązań OpenStack wzrósł raptem z 12 do 13 proc. Część ekspertów uważa, że firmy coraz częściej planują budowę środowisk hybrydowych, zamiast – jak dotychczas – wyłącznie prywatnych. Choć VMware pozostaje liderem w segmencie chmur prywatnych i hybrydowych, sytuacja jest zupełnie inna niż kilka lat temu. Microsoft Hyper-V stał się już rozwiązaniem, które na dobre zagościło w korporacyjnych środowiskach IT i poważnie zagraża liderowi.

Robert Paszkiewicz

dyrektor marketingu i rozwoju biznesu, ATM

Przedsiębiorstwa sukcesywnie rozwijają własne rozwiązania IaaS oraz SaaS, wykorzystując do ich budowy usługi świadczone w naszych centrach danych. Część partnerów wybiera kolokację, na bazie której buduje systemy przeznaczone dla klientów końcowych. Ale coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania chmurowe naszego autorstwa, dzięki którym firmy nie muszą inwestować w infrastrukturę IT. W zależności od aktualnych potrzeb klientów, w tym resellerów, tworzymy także rozwiązania szyte na miarę. Nasi partnerzy mogą liczyć na indywidualne podejście i dostosowanie oferty do potrzeb ich klientów końcowych.

 

Pojawiają się również głosy, że stagnacja na rynku systemów chmury prywatnej może być przejściowym zjawiskiem, spowodowanym szeroko dyskutowaną złożonością takich rozwiązań i wysokimi kosztami wdrożeń. Zainteresowanie przedsiębiorstw ich posiadaniem jest wciąż duże i być może w następnych latach zaobserwujemy ponowne przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży. Ma na to wpływ przede wszystkim lawinowo rosnąca liczba uruchamianych w firmach maszyn wirtualnych (często ponad tysiąc w jednym środowisku), z których niewiele funkcjonuje w chmurze publicznej.

 

Hybryda głównie dla deweloperów

Firmy coraz bardziej interesują się rozwiązaniami hybrydowymi, które zapewniają równowagę między potrzebami działów IT w zakresie kontroli procesów informatycznych a elastycznością oferowaną przez chmury publiczne. Ważnym trendem jest też spełnienie oczekiwań deweloperów i programistów, którzy potrzebują narzędzi ułatwiających tworzenie nowoczesnych aplikacji.

Na rynku pojawiły się rozwiązania umożliwiające jednoczesne monitorowanie chmury publicznej i lokalnego środowiska IT (np. AWS OpsWorks). Integracja nie jest jeszcze ścisła, ale rozwój tych produktów będzie szedł właśnie w tym kierunku. Również takie firmy jak Microsoft intensywnie inwestują w rozwiązania umożliwiające sprawniejsze korzystanie ze środowisk hybrydowych. Mimo rosnącej popularności chmur hybrydowych, część ekspertów uważa jednak, że jest to faza przejściowa, która może potrwać nawet dziesięć lat. Niemniej finalnie firmy będą w całości przenosić swoje centra danych do chmur publicznych.

Bezpieczeństwo w chmurze

Wirtualizacja i chmura wprowadziły do środowiska IT wiele nowych komponentów, co wymusiło zmianę sposobu zarządzania nim w trzech obszarach.

• Ochrona zasobów znajdujących się w chmurze przed dostępem osób niepowołanych,

ale także zagwarantowanie dostępu do nich i zabezpieczenie przed nagłym zaprzestaniem świadczenia usługi.

• Przeniesienie do chmury wybranych komponentów rozwiązań ochronnych, dzięki

czemu przestają istnieć dotychczasowe ograniczenia w urządzeniach końcowych (komputerach i telefonach/tabletach) – baza kodów szkodliwego oprogramowania może mieć niemal nieskończone rozmiary, a na dodatek może być szybko aktualizowana dzięki informacjom o zagrożeniach spływającym z całego świata.

• Usługi typu Security as a Service, w ramach których do chmury trafi część mechani-

zmów ochronnych, które do tej pory były instalowane w firmowej sieci. Użytkownikom łatwiej więc będzie uzyskać pomoc wysokiej klasy specjalistów od bezpieczeństwa.

 

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Serwis Virtualization Practice pokazują, że większość przedsiębiorstw (aż 82 proc. pytanych) wkrótce będzie korzystać z więcej niż jednego dostawcy chmury. 55 proc. przedsiębiorstw zamierza korzystać z chmur hybrydowych, 13 proc. – z więcej niż jednej chmury publicznej, 14 proc. – co najmniej dwóch chmur prywatnych.

 

Stabilne źródło przychodów

Rosnąca popularność chmur obliczeniowych prowadzi do istotnych zmian w kanale dystrybucyjnym, zmuszając integratorów do poszukiwania nowych modeli sprzedaży. Rozszerzenie oferty o usługi chmurowe wydaje się konieczne, aby utrzymać się na rynku.

W zależności od produktu i segmentu klienci kupują rozwiązania Google for Work (wcześniej Google Enterprise) bezpośrednio u nas bądź u autoryzowanych partnerów – mówi Urszula Leciejewska, Head of Channel, Google for Work CEE/DACH. – Ale nasi partnerzy to nie tradycyjni integratorzy, lecz raczej firmy wyspecjalizowane we wdrażaniu rozwiązań opartych na chmurze.

Tradycyjni integratorzy nie powinni jednak się poddawać, ponieważ usługi chmurowe mogą przynieść wiele korzyści i mają duży potencjał sprzedaży, odpowiadający faktycznemu zapotrzebowaniu rynku.

– Dla partnera sprzedaż takich usług to dobry powód, aby poszerzyć kompetencje poza dostarczanie sprzętu i oprogramowania – uważa Krzysztof Waszkiewicz, Business Solutions Architect w firmie VMware.

Klienci, których zasoby i rozwiązania są ulokowane w chmurze większego dostawcy, mogą skupić się na głównej biznesowej działalności i nie martwić o warstwę techniczną. Zamiast zarządzać rozproszoną infrastrukturą IT, można trzymać wszystkie zasoby w jednym miejscu i zarządzać nimi przez jeden, scentralizowany system. To upraszcza kwestie obsługi klienta oraz – dzięki sprzedaży usług w modelu abonamentowym – zapewnia integratorowi stabilne źródło zysków.

Poza tym sprzedaż rozwiązań chmurowych i odpłatne udostępnianie oprogramowania to tylko część przychodów firm IT. Klientom można zaoferować też gamę dodatkowych usług związanych z zaplanowaniem i stworzeniem takiego środowiska, migracją danych oraz szkoleniami użytkowników.

Dariusz Nawojczyk

CMO, Oktawave

Naszą ofertę chmurową udostępniamy zarówno przez partnerów, jak i bezpośrednio klientowi końcowemu. Widzimy jednak, że jest bardzo wielu odbiorców, których potrzeby możemy znacznie lepiej zaspokoić we współpracy z partnerami. Dlatego opracowaliśmy program resellerski przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą rozbudować swoje portfolio o usługi chmurowe. W naszej opinii skorzystają na tym firmy hostingowe, webmasterzy i integratorzy, którzy chcą odsprzedawać usługi chmury lub tworzyć na ich bazie własne produkty końcowe.