Z jednej strony wiele wskazuje na to, że chmura publiczna nie jest docelowym miejscem dla całego firmowego IT. Z drugiej strony – co dowiodła sytuacja w okresie lockdownów – trudno się dzisiaj bez niej obejść. Dlatego logicznym rozwiązaniem staje się architektura chmury hybrydowej, która łączy infrastrukturę chmury publicznej z infrastrukturą chmury prywatnej. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą korzystać z najlepszych cech obu środowisk. Zyskują więc z jednej strony kontrolę i bezpieczeństwo chmury prywatnej dla wrażliwych danych, a z drugiej skalowalność i optymalizację kosztów dla mniej krytycznych obciążeń w chmurze publicznej.

Dzięki połączeniu obu środowisk organizacje mogą skalować swoje zasoby w górę lub w dół w miarę potrzeb, unikając nadmiernej alokacji i redukując koszty. Korzystając z rozwiązania hybrydowej chmury, mogą sprawić, że kluczowe aplikacje i dane będą zawsze dostępne i chronione, utrzymując większą kontrolę nad wrażliwymi danymi. Takie podejście umożliwia utrzymanie zgodności z regulacjami prawnymi i branżowymi – co jest szczególnie istotne w przypadku sektorów, w których menadżerowie i pracownicy mają stale do czynienia z wrażliwymi danymi (opieka zdrowotna, finanse czy administracja publiczna).

– Łącząc chmurę prywatną i publiczną, organizacje korzystające z obu środowisk uzyskują lepszą elastyczność i efektywność w zarządzaniu zasobami IT. Taka koncepcja projektowania i zarządzania usługami IT pozwala na wykorzystanie pełni możliwości chmury: szybkości innowacji, wysokiej wydajności, usprawnionej automatyzacji czy kontroli kosztów. Wszystko to może być dostępne w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej lub infrastrukturze lokalnej, a także w lokalizacjach brzegowych, z możliwością płynnego przenoszenia danych i aplikacji pomiędzy chmurami – mówi Maciej Toroszewski, Country Cloud Services & Customer Lifetime Value Manager w HPE.

Chmura hybrydowa sprawdza się już w wielu zastosowaniach, najczęściej w odzyskiwaniu po awarii, tworzeniu kopii zapasowych i równoważeniu obciążeń. Hybryda zapewnia również elastyczność w przydzielaniu zasobów, pozwalając firmom w razie potrzeby zwiększać lub zmniejszać użycie chmury, bez zobowiązywania się do długoterminowych umów.

Integracja tak różnych platform nie może być jednak prosta, a zarządzanie środowiskiem hybrydowej chmury stanowi poważne wyzwanie. Co więcej, przy obsłudze wielu środowisk chmurowych rośnie ryzyko kompromitacji danych. Dlatego organizacje będą potrzebować kompetentnych partnerów, by zaplanować i w miarę bezboleśnie przeprowadzić migrację do chmury, a następnie zarządzać mieszanym środowiskiem.

– Wdrożenie chmury hybrydowej wiąże się z wyzwaniami, takimi jak przenoszenie aplikacji, ich integracja w nowym środowisku, konieczność redefinicji zarządzania infrastrukturą, zapewnienie bezpieczeństwa, czy też optymalizacja wykorzystania zasobów. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga odpowiedniego zaplanowania, wdrożenia i zarządzania chmurą hybrydową – tłumaczy Jarosław Lipski, lider zespołu inżynierii oprogramowania w Accenture.

Chmura dla każdego  

O tym, że chmura hybrydowa staje się powszechnie wykorzystywanym rozwiązaniem mówi przygotowany przez 451 Research dla Cisco raport „Global Hybrid Cloud Trends 2022”. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 2,5 tys. decydentów i profesjonalistów IT z całego świata autorzy raportu twierdzą, że hybrydowe środowiska wielochmurowe stają się powszechne. Aż 82 proc. ankietowanych organizacji już z nich korzysta, a ponad połowa firm używa 2–3 publicznych chmur w formie infrastruktury jako usługi (IaaS). Jak czytamy w raporcie, poprzez utrzymywanie lokalnej infrastruktury z jednoczesnym wykorzystaniem wielu dostawców chmur firmowe zespoły IT zyskują niespotykaną w innych warunkach elastyczność, jeśli chodzi o najbardziej optymalne rozmieszczenie obciążeń pod kątem indywidualnych wymagań.

Chmurowe trendy globalne nie omijają naszego kraju. Z badania „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz sektorze GovTech w Polsce 2022”, przygotowanego przez PMR dla związku Polska Chmura, wynika, że chmura wpisuje się coraz mocniej w ekosystem i działalność przedsiębiorstw w naszym kraju. W zasadzie coraz trudniej jest znaleźć dużą firmę, która z chmury nie korzysta wcale, choćby w najprostszej postaci i jedynie w ograniczonym stopniu. Raport potwierdza też, że najczęściej wykorzystywanym modelem chmury są gotowe rozwiązania aplikacyjne (SaaS). Obserwuje się przy tym rozwój środowisk hybrydowych i pewien balans w wykorzystaniu chmury, dopasowany do realnych potrzeb i specyfiki konkretnego klienta. Choć najczęściej rozwijanym modelem w Polsce jest chmura prywatna (a w praktyce mniej lub bardziej zaawansowane rozwiązania wirtualizacyjne), to widać także wzrost znaczenia środowisk hybrydowych i mieszanych.

– W zależności od aktualnych potrzeb, można korzystać z potencjału chmury publicznej lub prywatnej. Dodatkowo zastosowanie tego rozwiązania pozwala zoptymalizować koszty. Ponadto korzystając z chmury hybrydowej, dane wrażliwe można umieścić w środowisku lokalnym, dzięki czemu ma się nad nimi większą kontrolę, również w rozumieniu wymogów prawno-regulacyjnych, które obowiązują w niektórych branżach – pisze w raporcie Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director w PMR.

Chmura hybrydowa: o czym należy pamiętać  

Przy wdrożeniach rozwiązań chmury hybrydowej należy przykładać szczególną wagę do obszarów takich jak…

  • …utrzymanie spójności: zarządzanie spójnością danych między chmurą prywatną i publiczną jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w wykorzystywaniu chmury hybrydowej; bez odpowiednich narzędzi i procedur, trudno zapewnić spójność danych w obu środowiskach;
  • …złożoność zarządzania: chmura hybrydowa może być bardziej skomplikowana w zarządzaniu niż chmura prywatna lub publiczna; wymaga to odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w obszarze zarządzania infrastrukturą IT, aby umożliwić płynne funkcjonowanie obu środowisk; dlatego warto korzystać ze wsparcia partnerów z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie;
  • …integracja z istniejącymi systemami: w przypadku korzystania z chmury hybrydowej, należy uwzględnić integrację z istniejącymi systemami w organizacji; generuje to potrzebę dostosowania infrastruktury IT do wymagań chmury hybrydowej;
  • …koszty: chmura hybrydowa może wymagać większych nakładów finansowych niż korzystanie z pojedynczego rodzaju chmury; użytkownicy muszą zestawić je z zyskami generowanymi w innych obszarach, takich jak elastyczność i wydajność;
  • …model operacyjny: niekiedy sposób, w jaki organizacja przeprowadza swoje operacje i dostarcza usługi musi zostać dostosowany do środowiska chmury hybrydowej; może to oznaczać konieczność zmiany procesów biznesowych, wdrożenia nowych narzędzi, przeszkolenia personelu;
  • …bezpieczeństwo danych: w przypadku chmury hybrydowej ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, kiedy są one przenoszone pomiędzy chmurą.